Obory na vyšší škole

 

Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31

  Délka vzdělávání: 3 roky
  Forma vzdělávání: denní/kombinovaná
  Způsob ukončení: absolutorium
  Školné: 3 tis. Kč/ rok

  Podrobnosti zde

Obor otevíráme ve školním roce 2019/2020 v kombinované formě.

Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51

  Délka vzdělávání: 3 roky
  Forma vzdělávání: denní/kombinovaná
  Způsob ukončení: absolutorium
  Školné: 3 tis. Kč/rok

  Podrobnosti zde
  Obor nabízíme pro školní rok 2019/2020 v denní a v kombinované formě.

Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/11

  Délka vzdělávání: 3 roky
  Forma vzdělávání: denní/ kombinovaná
  Způsob ukončení: absolutorium
  Školné: 3 tis. Kč/ rok 

  Podrobnosti zde

Obor otevíráme ve školním roce 2019/2020 v denní a kombinované formě.

Diplomovaný nutriční terapeut 53-41-N/41

  Délka vzdělávání: 3 roky
  Forma vzdělávání: denní/ kombinovaná
  Způsob ukončení: absolutorium
  Školné: 3 tis. Kč/ rok

  Podrobnosti zde

Obor otevíráme ve školním roce 2019/2020 v denní formě.

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11

  Délka vzdělávání: 3 roky/ 3,5 let
  Forma vzdělávání: denní/ kombinovaná
  Způsob ukončení: absolutorium
  Školné: 3 tis. Kč/ rok

  Podrobnosti zde

Obor otevíráme ve školním roce 2019/2020 v denní formě.

Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11

  Délka vzdělávání: 3 roky
  Forma vzdělávání: denní
  Způsob ukončení: absolutoriumů
  Školné: 3 tis. Kč/ rok

  Podrobnosti zde

Obor ve školním roce 2019/2020 neotevíráme.

Předchozí stránka: Přijímací řízení na VOŠ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku