Učíme se od odborníků

První týden v prosinci 2019 proběhl týden odborných exkurzí a přednášek. Studentky navštívily Centrum pro rodinu, Dětský domov, Středisko rané péče, krizové intervenční centrum Bílý kruh bezpečí a adiktologickou poradnu určenou pro léčbu závislostí. Práce dětské sestry spočívá i v detekci rizikového a nežádoucího chování, domácího násilí a týrání dítěte a dětská sestra by měla vědět, jak pomoci svým pacientům, popřípadě je nasměrovat  do zařízení, kde jim bude poskytnuta adekvátní pomoc.

Na Vyšší odborné škole zdravotnické proběhly odborné přednášky  odborníků z praxe, které vhodným způsobem doplnily teoretickou výuku. Přednášky byly zaměřeny na moderní trendy v ošetřování chronických ran, využití hyperbaroxie, ošetřovatelskou péči o dětské pacienty se stomií, prevenci problémů s kojením, uzavřený odběrový systém biologického materiálu a fyzioterapii s využitím Vojtovy metody.


 kojení                      stomie1

 

 hyperbaroxie

 

rány   

 

stomie2

 

Předchozí stránka: Učíme se praxí
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra