Diplomovaný nutriční terapeut

Ke vzdělávání v oboru mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání maturitní zkouškou a splnili podmínky přijímacího řízení. Studijní obor umožňuje absolventům středních škol získat odbornost v oblasti nutriční péče. V průběhu tříletého vzdělávání (denní i kombinované formy vzdělávání) získávají studenti znalosti nejen z oblasti výživy a dietetiky, ale také kliniky nemocí, latinské odborné terminologie, anatomie a fyziologie, psychologie a komunikace, ekonomiky a jiných. Součástí vzdělávání je rozsáhlá různorodá odborná praxe, a to nejen ve škole pod vedením zkušených odborníků, ale také na pracovištích zdravotnických a sociálních zařízení. Absolvent je tak plnohodnotně připraven pro začlenění do nutričního týmu, nutriční poradenství a samostatné vedení oddělení léčebné výživy.

Studium je ukončeno absolutoriem a obhajobou absolventské práce, která poskytuje studentům prostor pro průzkum a vyslovení vlastních erudovaných názorů v oblasti nutriční péče.

Nutriční terapeut dokáže samostatně působit v prevenci nemocí, v péči o zdravé i nemocné všech věkových kategorií. Jako samostatný zdravotnický pracovník je způsobilý poskytovat léčebně-preventivní péči a nutriční podporu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem.

Předchozí stránka: Učíme se od odborníků
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra