Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry

 

V současné době není vyhlášené přijímací řízení.

 

Přípravné kurzy pro přijímání do vyššího ročníku zde

 

 

Předchozí stránka: Obory na VOŠZ
Následující stránka: Kurzy