Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje přijímací řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2019/2020.

Informace k přijímacímu řízení do vyššího ročníku pro obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra

Informace k přijímacímu řízení do vyššího ročníku pro obor vzdělání Diplomovaná dětská sestra

 

Odevzdání veškerých dokumentů pro vstup do vyššího ročníku:

Žádost můžete odevzdat do 26.6.2019:

buď osobně na studijním oddělení vyšší odborné školy v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě - Vítkovicích v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin,
nebo zaslat poštou na adresu školy 1. máje 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Informace na tel. 595693549, e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz.

Vzor žádosti o přijetí do vyššího ročníku

Formulář přihlášky pro denní formu oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra (přihlášku je nutno tisknout oboustranně jako jeden dokument, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra (přihlášku je nutno tisknout oboustranně jako jeden dokument, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Formulář přihlášky pro denní formu oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra (přihlášku je nutno tisknout oboustranně jako jeden dokument, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

 

Lékařské posudky (nutno doložit k přihlášce):

Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaná dětská sestra

 

Přípravné kurzy pro přijímání do vyššího ročníku zde

 

 

Předchozí stránka: Obory na VOŠZ
Následující stránka: Kurzy