Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry

Veškeré informace a kritéria budou zveřejněna v průběhu roku 2020.

 

Přípravné kurzy pro přijímání do vyššího ročníku zde

 

 

Předchozí stránka: Učíme se od odborníků
Následující stránka: Kurzy