Přijetí do vyššího ročníku oboru

Diplomovaná dětská sestra

po získaní odborné způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky

I přes nelehkou mimořádnou situaci, která stále běží, i tak

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 
vyhlašuje přijímací řízení
do vyššího ročníku pro školní rok 2020/2021

Informace

Žádost (žádost je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a přidat k přihlášce)

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání: pdf

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu vzdělávání: pdf

Lékařský posudek pro obor Diplomovaná dětská sestra (nutno vytisknout formulář zvlášť, vyplnit údaje uchazeče a nechat potvrdit lékařem)

 

Termín odevzdání přihlášky:      do 30. června 2020

 

Další informace o přijímacím řízení do vyššího ročníku můžete získat e-mailem na studijní oddělení VOŠZ u Bc. Hany Švidernochové, hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, tel. 595 693 549.

Předchozí stránka: Učíme se od odborníků
Následující stránka: Vstup do vyššího ročníku oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra