Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry

I přes nelehkou mimořádnou situaci, která stále běží, i tak 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 
vyhlašuje přijímací řízení

do vyššího ročníku pro školní rok 2020/2021

Informace

Žádost (žádost je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a přidat k přihlášce)

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání: pdf (přihláška pouze do 2. a 3. ročníku)

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu vzdělávání: pdf  (přihláška pouze do 3. ročníku a 4. ročníku )

Lékařský posudek pro obor Diplomovaná všeobecná sestra (nutno vytisknout formulář zvlášť)

 

Termín odevzdání přihlášky:      do 31. května 2020

Další informace o přijímacím řízení do vyššího ročníku můžete získat e-mailem na studijní oddělení VOŠZ u Bc. Hany Švidernochové, hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, tel. 595 693 549.

Předchozí stránka: Přijetí do vyššího ročníku oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra
Následující stránka: Vstup do vyššího ročníku oboru vzdělání Diplomovaný farmaceutický asistent