Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2021/2022

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2021/2022.

Jednotné testy v náhradním termínu

Uchazeč, který mohl na naší škole konat jednotné testy v obou termínech (v dopise byly přiloženy dvě pozvánky) a který se jednotných testů v jednom z termínů nezúčastnil, může zkoušku konat v náhradním termínu bez udání důvodu. Podmínkou je, že tuto skutečnost potvrdí ředitelce školy do 14. 5. 2021 (netýká se uchazečů, kteří se již omluvili).

Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek, pokud v prvním kole přijímacího řízení byl přijat po konání zkoušky v náhradním termínu.

více v Opatření obecné povahy MŠMT

 

Ředitelka školy stanovila u oboru asistent zubního technika nové termíny pro konání školní přijímací zkoušky (praktická zkouška) takto:

I. termín 3. května 2021 (náhradní termín 2. června 2021)
II. termín 4. května 2021 (náhradní termín 3. června 2021)

kritéria přijímacího řízení

informace k přijímacímu řízení

vzor přihlášky pdf, xlsx

Termín odevzdání přihlášky: do 1. března 2021

Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit).

Součástí přihlášky je potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru. Uvádí se buď přímo na přihlášce, nebo se přikládá jako samostatný dokument.

Formulář lékařského posudku:

 

Obory vzdělání ve školním roce 2021/2022 

Asistent zubního technika

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku + zkoušku zručnosti (praktická zkouška - kresba podle předlohy). Praktickou zkoušku koná uchazeč ve stejném termínu jako jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Laboratorní asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-43-M/01
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Nutriční asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Praktická sestra 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Zdravotnické lyceum 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.

  • lékařský posudek u tohoto oboru nevyžadujeme

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

 

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.

 

 

Předchozí stránka: Ochrana osobních údajů
Následující stránka: Informace k přijímacím zkouškám