Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2019/2020

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oboru NUTRIČNÍ ASISTENT.

Výsledková listina

Termín odevzdání přihlášky do 31.5.2019

kritéria 

informace

formulář přihlášky - pdf, xls

Přihlášku je nutno tisknout jako jeden dokument (oboustranně), případně zajistit neoddělitelné spojení jednotlivých listů.

lékařský posudek

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Výsledková listina po náhradních termínech

 

Výsledkové listiny

V 1. kole přijímacího řízení na obor asistent zubního technika bylo přijato 23 uchazečů.

V 1. kole přijímacího řízení na obor laboratorní asistent bylo přijato 18 uchazečů.

V 1. kole přijímacího řízení na obor nutriční asistent bylo přijato 27 uchazečů,

V 1. kole přijímacího řízení na obor praktická sestra - denní forma vzdělávání bylo přijato 73 uchazečů,

V 1. kole přijímacího řízení na obor zdravotnické lyceum bylo přijato 28 uchazečů.

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odstavce 6 zák. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zák. 561/2004 Sb.)

Rozhodnutí o nepřijetí bude nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odesláno poštou.

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita na výše uvedeném oboru, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

VZOR ODVOLÁNÍ 

V 1. kole přijímacího řízení na obor 53-41-H/01 ošetřovatel - denní forma vzdělávání bylo přijato 24 uchazečů.

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině pod přiděleným registračním číslem.

Výsledková listina

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odstavce 6 zák. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zák. 561/2004 Sb.)

Rozhodnutí o nepřijetí bude nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odesláno poštou.

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita na výše uvedeném oboru, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Vzor odvolání

 

 

Kritéria přijímacího řízení 

Informace k přijímacímu řízení

Dne 22.3.2019 byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám a informace.

Termín odevzdání přihlášky - do 1.3.2019

Přihlášku je nutno tisknout jako jeden dokument (oboustranně), případně zajistit neoddělitelné spojení jednotlivých listů.

Uchazeči o obor asistent zubního technika vyznačí na přihlášce termín školní zkoušky (vybírají ze dvou termínů - 16.4.2019 nebo 17.4.2019).

Lékařské posudky

U studijního oboru zdravotnické lyceum lékařský posudek na přihlášce nevyžadujeme.

Kde nás najdete

V době jarních prázdnin v týdnu od 4.2. do 8.2.2019 bude provoz omezen od 6:30 do 15:00 hodin. Od 11.2. do 1.3.2019 jsou úřední hodiny pro odevzdání přihlášek stanoveny takto:

  • pondělí a středa: 7:30 - 16:30 hod
  • úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30 hod
  • pátek: 7:30 - 15:00 hod

Obory vzdělání ve školním roce 2019/2020 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají kromě jednotných písemných testů zkoušku zručnosti (praktická zkouška), která se skládá z vyřezávání ze sádrového špalíku a kresby dle předlohy.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-43-M/01
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04

tříleté vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem), denní forma, kód oboru 53-41-H/01
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

U oboru Ošetřovatel je možná návaznost na obor Zdravotnický asistent, Praktická sestra.

Den na zdravce

Již potřetí si zájemci o studium na střední škole mohou v pátek 1.2.2019 (o pololetních prázndinách) vyzkoušet jeden vyučovací den na naší škole. Přihlásit se můžete ZDE.

 

 

 

Předchozí stránka: Ochrana osobních údajů
Následující stránka: Obory na SZŠ