Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2021/2022

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení

Vzor přihlášky na denní formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Vzor přihlášky na kombinovanou formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Součástí přihlášky je nutný vytištěný a ověřený lékařský posudek:

pro obor Diplomovaná všeobecná sestra vytisknout zde

pro obor Diplomovaná dětská sestra vytisknout zde

pro obor Diplomovaná dentální hygienistka vytisknout zde

pro obor Diplomovaný zubní technik vytisknout zde

pro obory Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný nutriční terapeut stačí ověřené Potvrzení lékaře přímo na přihlášce

Termín odevzdání přihlášky:      do 31. května 2021

Termín odevzdání Vysvědčení o maturitní zkoušce pro uchazeče, kteří konají maturitu v letošním roce 2021, bude zasláno poštou v pozvánce nebo informacích po uzávěrce přihlášek a také na webových stránkách www.zdrav-ova.cz.

Jakékoli dotazy směřujte na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo telefonicky 595693549, 773380600. 

POZOR: V případě jakýchkoliv změn prosím sledujte naše webové stránky www.zdrav-ova.cz.

Za přihlášku u nás není žádný poplatek.  

 

Informace o otevíraných oborech pro školní rok 2021/2022 zde. 

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Připravili jsme pro vás virtuální den otevřených dveří, vždy ve čtvrtek - 8. 4. 2021, 15. 4. 2021 a 22. 4. 2021, v čase od 14 do 18 hodin. Zde je odkaz na virtuální den otevřených dveří.

  

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Obory na VOŠZ