Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

 

Informace a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněna v průběhu měsíce března 2020, nejpozději do 31.3.2020. Přihlášky lze podat až po vyhlášení přijímacího řízení (tedy cca od 31.3.2020) do 31.5.2020.

Informace o otevíraných oborech pro školní rok 2020/2021 zde. 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 7.12.2019 od 8:00 do 12:00 hodin.

Ve středu 8.1.2020 od 14:00 do 18:00 hodin.

Ve středu 1.4.2020 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Obory na VOŠZ