Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2021/2022

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

 

Informace a kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna v průběhu března 2021 (nejpozději však do 31.3.2021).

Přihlášku lze podat až po zveřejnění informací a kritérií PŘ (nejpozději od 31.3.2021) do 31.5.2021.

  

Informace o otevíraných oborech pro školní rok 2021/2022 zde. 

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Středa 3.2.2021 - ZRUŠENO

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změně!

 

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Obory na VOŠZ