Modernizace výuky ve zdravotnických oborech

Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/25.01401

Koordinátor za SZŠ a VOŠZ Ostrava: Ing. Lada Čmielová, koordinátor projektové činnosti školy

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit kvalitu vzdělávání ve zdravotnických oborech, a to prostřednictvím modernizace stávajících učeben a laboratoří odborných i přírodovědných předmětů na šesti středních zdravotnických školách ve všech okresech Moravskoslezského kraje.

Výstupy projektu

Prostřednictvím realizace projektu vznikne v Moravskoslezském kraji 36 inovovaných a modernizovaných učeben, čímž budou vytvořeny materiální podmínky pro zkvalitnění výuky zdravotnických oborů v Moravskoslezském kraji. V jednotlivých učebnách bude dle jejich zaměření probíhat výuka ošetřovatelství, první pomoci, anatomie a somatologie, chemie, fyziky a biologie. Pořizované vybavení bylo komplexně posuzováno a koncipováno tak, aby plně pokrylo nároky na kvalitní přípravu žáků v daných předmětech. Realizace projektu umožní rozšíření a zkvalitní praktické části výuky.

Výsledky projektu

 • vybavení 36 učeben moderními pomůckami,
 • zlepšení mezipředmětové návaznosti,
 • zlepšení manuálních dovedností žáků využíváním kvalitních pomůcek,
 • zvládnutí práce s moderními technologiemi ve zdravotnictví,
 • zatraktivnit studium na vybraných středních školách,
 • zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce a
 • lépe žáky připravit pro další studium na vysokých školách.

Partneři projektu

 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola, Frýdek – Místek, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola Karviná, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola Opava, Dvořákovy sady 2, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, p. o.
 • Mendelova střední škola Nový Jičín, p. o.

Financování projektu:

Doba realizace projektu: leden - prosinec 2014

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Trnka projektový manažer odbor evropských projektů

tel.: 595 622 984, fax: 595 622 427, e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz

Předchozí stránka: Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika
Následující stránka: EU peníze středním školám