Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika

 

Logo ROP 

Příjemce podpory: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/33.01690

Zahájení projektu: 2. 1. 2014

Ukončení projektu: 30. 6. 2015

Projekt je zaměřen na vybudování multifunkční, odborné laboratoře pro obor Asistent zubního technika. K vytíženosti stávajících 3 školních zubních laboratoří a stále velkému zájmu o obor se jeví velkým přínosem vybudování nové odborné učebny na oboru Asistent zubního technika. Obor zubní technik má jako jediný v moravskoslezském kraji dlouholetou tradici a je předpoklad, že se bude i v budoucnosti na škole vyučovat. Nová učebna rozšíří možnosti praktické výuky žáků a zkvalitnění vzdělávání. Učebna bude připravena pro skupinu cca 16 žáků.

Specifické cíle projektu:

  • Zvýšit zkvalitněním výuky pro žáky
  • Zatraktivnit studium pro potencionální uchazeče o studium
  • Lépe připravit žáky do další studium a odbornou praxi
  • Snadnější přechod ze školních lavic do praxe v dentálních laboratořích
  • Udržet krok s vývojem a novými poznatky v této oblasti
  • Zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce

 

Projekt „Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika“ je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Předchozí stránka: Zajištění bezpečnosti žáků
Následující stránka: Modernizace výuky ve zdravotnických oborech