Charitativní projekt POMÁHEJ 2013
SZŠ a VOŠZ Ostrava aneb celá škola pomáhá

Zahájení projektu: 1. 6. 2013, ukončení projektu: 31. 10. 2013

Cíle a záměry projektu

Hlavním cílem projektu bylo uspořádat Charitativní studentský ples pro studenty, rodiče, pedagogické pracovníky a další příznivce Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava, jehož výtěžek měl být určen pro děti z Dětského centra Domeček v Ostravě. Projekt počítal i s doprovodnými akcemi, tj. sbírka výtvarných potřeb, dětských knížek a her pro děti z dětského centra Domeček, sbírka finančních prostředků.

A proč Dětské centrum Domeček? Studenti se rozhodovali, komu by mohla být jejich filantropická činnost nejvíce prospěšná a zároveň volili takového příjemce daru, ke kterému mají již určitý vztah. Vybrali děti z tohoto dětského domova, protože jako žáci a studenti zdravotnické školy v tomto domově realizují pravidelně odbornou praxi, a mají tak možnost setkávat se přímo s realitou „opuštěných“ dětí.

Grant nadace VIA

Charitativní projekt SZŠ a VOŠZ Ostrava získal grant Nadace VIA, která podpořila dvanáct finalistů v rámci grantového programu Pomáhej. Tento program je určen pro děti a mladé lidi ve věku od 7 do 26 let, kteří sbírají finanční  prostředky pro dobrou věc s cílem ocenit jejich odvahu a kreativitu.

Příprava charitativní akce a její realizace

Garanti projektu

Ředitelka školy RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. se ujala role garanta projektu a podpořila tak myšlenku studentů SZŠ a  VOŠZ Ostrava zrealizovat charitativní projekt ve prospěch dětí z Dětského centra Domeček. Organizační podporu při realizaci akce poskytlo také SRPŠ, jehož předsedkyně p. Ludmila Velecká se ujala úlohy dalšího garanta projektu.

Charitativní projekt získal také velmi významnou podporu u osobností Moravskoslezského kraje, a to Mgr. Věry Palkové, náměstkyně hejtmana MS kraje, Ing. Arch. Liany Janáčkové, starostky MOb Mariánské Hory a Hulváky, p. Petra Dlabala, starosty MOb Vítkovice a MUDr. Zdeňka Novotného, ředitele Dětského centra Domeček.

 

 

Charitativní ples

Příprava Charitativního plesu studentů SZŠ a VOŠZ Ostrava se vyvíjela velice slibně. Do přípravy programu plesu se zapojila  celá řada studentů, podařilo se nám získat velmi významné sponzory pro danou akci, nicméně ples se nakonec nepodařilo zrealizovat a musel být z organizačních důvodů zrušen. Z tohoto důvodu bylo nutné také vrátit grant Nadace Via a odstoupit z grantového programu Pomáhej.

Sbírka výtvarných potřeb, her a knih

Do sbírky se zapojily všechny třídy střední i vyšší odborné školy. Podařilo se nám sesbírat neuvěřitelné množství výtvarných potřeb, her i knih. Sbírka obsahuje např.

Knihy 90 ks, Fixy-sada 33 ks, Plastelíny 25 ks, Voskovky 27 ks, Nůžky 5 ks, Temperové barvy 11 ks, Vodové barvy 24 ks, Pastelky 54 sad, Tužky 51 ks, Štětce 13 ks + 2 sady, Lepidla 4 ks, Výtvarné sady 2 ks, Pravítka 6 ks, Kuličková pera 18 ks, Gumy 20 ks, Náčrtníky, bloky 56 ks, Karton kreslící 10 ks, Barevné papíry 300 ks, Sady papíru po 100 ks 5 ks, Omalovánky 83 ks, Pexeso 14 ks, Pohádková DVD / CD 85 ks, Stolní hry, puzzle, karetní hry 20 ks a další …

Sbírka finančních prostředků

Sbírka finančních prostředků probíhala po celou dobu realizace projektu. Do sbírky se zapojili rodiče, studenti, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Výsledek finanční sbírky je velmi potěšující, podařilo se nám sesbírat téměř 20.000 Kč. Za nasbírané finanční prostředky budou zakoupeny zdravotnické pomůcky pro děti z Dětského centra Domeček v Ostravě.

Ukončení charitativní akce a její vyhodnocení

I přesto, že se nám nepodařilo zrealizovat Charitativní ples studentů SZŠ a VOŠZ Ostrava, což byl hlavní cíl celého projektu, považujeme výsledek akce za velmi dobrý. Finanční sbírka i sbírka výtvarných potřeb, her a knih byla velmi úspěšná a podařilo se nám také přispět k rozvoji filantropie a altruismu našich studentů.

Realizace projektu měla velmi pozitivní vliv na atmosféru ve škole a naše studenty, protože již plánování akce motivovalo řadu studentů k dobročinnosti. Příprava akce vzbudila ve škole velký zájem, akce získala i podporu mnoha pedagogů, kteří jsou do jiných charitativních činností zapojeni již mnoho let. Zejména v oblasti sbírkové činnosti nebo dobrovolnictví.

Děkujeme všem žákům, studentům, pedagogům, nepedagogickým pracovníkům i všem příznivcům školy, kteří měli chuť a zájem podpořit tuto charitativní akci.

Ing. Lada Čmielová, koordinátor projektu

Předchozí stránka: V zdravém těle zdravý duch
Následující stránka: Projekt Synergie