Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava

 

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/02.0019

Datum zahájení projektu: 01.06.2013       Datum ukončení projektu: 31.12.2014

Celkové způsobilé náklady projektu: 1 115 902,40 Kč

Koordinátor projektu: Ing. Lada Čmielová

Popis projektu:

Cílem projektu je zlepšení kompetencí 40 pedagogických pracovníků SZŠ a VOŠZ, Ostrava v oblastech aktivního ovládání anglického jazyka a ve využívání ICT ve výuce:

1/ umožnit pedagogickým pracovníkům získat a zvýšit úroveň jazykových dovedností a znalostí a motivovat je tak k dalším aktivitám v oblasti mezinárodní spolupráce a k zapojení se do již probíhajících akcí se zahraničními školami a zdrav. institucemi. Vyučující odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Ostrava, erudovaní odborníci ve svém oboru, nejsou často dostatečně jazykově vybaveni, proto komunikace se zahraničními partnery musí probíhat zprostředkovaně, čímž motivace k uskutečňování těchto aktivit klesá. Realizace projektu si bere za cíl odstranit tento handicap některých našich zaměstnanců, umožnit, přiblížit a nabídnout jim možnost jazykového vzdělávání, což může být impulsem k inovacím v jejich další pedagogické činnosti. 2/ podpořit pedagogické pracovníky ve využívání multimediální techniky a ICT ve výuce pro zefektivnění vyučování žáků.

Cílů projektu bude dosaženo absolvováním komplexního vzdělávacího projektu v prezenční formě. Vzdělávání bude realizováno 7 prezenčními vzd. kurzy akreditovanými MŠMT, organizovanými do 2 klíčových aktivit, jejichž zaměření vychází ze zjištěných potřeb cílové skupiny. 1 kurz bude v rámci projektu vytvořen, 6 kurzů bude zajištěno dodavatelsky na základě VŘ dle pravidel OP VK.

Podporované aktivity:

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.

Předchozí stránka: Projekt BMI
Následující stránka: Mosty partnerství