V zdravém těle zdravý duch

Projekt byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život

Název projektu: V zdravém těle zdravý duch.

Datum zahájení:        20. 9. 2012

Datum ukončení:       20. 12.2013

Číslo:                          72-SU-001

Anotace

V ekologicky zatížené lokalitě Ostrava – Mariánské hory vybudujeme malé sportoviště, které bude obsahovat v první fázi šest posilovacích strojů. Později budeme areál rozšiřovat o malé hřiště či další stroje a zeleň. Posilovna bude sloužit ke zlepšení fyzické kondice žáků, zaměstnanců a občanů, což považujeme za prevenci proti civilizačním chorobám a cestu ke zlepšení odolnosti organismu ve smogem zatíženém prostředí. Prostor bude monitorován. Monitoring je prevencí proti vandalismu, drobné kriminalitě a jako součást boje proti kouření.

Splněno!!!

6. 12. 2013 jsme splnili všechna kritéria, která indikují splnění projektu.

Ve sportovně- relaxačním areálu máme 6 posilovacích strojů pro 11 osob, informační cedule a nový chodník. Informační cedule seznamují s provozním řádem a tréninkovým řádem. V současné době byly z klimatických důvodů ukončeny terénní úpravy, další realizace bude pokračovat na jaře.

Projekt byl financován společností Siemens a doplněn o finanční prostředky školy.

 

Předchozí stránka: Mosty partnerství
Následující stránka: Charitativní projekt POMÁHEJ