Šablony II

Název projektu: Šablony II - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy

  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Číslo pojektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013757
  • Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 - Šablony II
  • Datum zahájení:  1. 9. 2019
  • Datum ukončení: 31. 8. 2021
  • Doba trvání (v měsících): 24
  • Celková výše grantu: 3 473 712 Kč
  • Koordinátor projektu: Ing. Lada Čmielová

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Do projektu se zapojí 58 pedagogů školy.

S ohledem na omezení a opatření, která byla zavedena v souvislosti s pandemií koronaviru, byl upraven časový harmonogram pro realizaci jednotlivých aktivit. Délka projektového období byla zachována.

 

 logo Evropské unie - strukturální fondy a MŠMT

 

 

Předchozí stránka: Ceník služeb
Následující stránka: Inovace VOV_zdravotnická oblast