Prevence dětských úrazů "Už to vím, už se nezraním."

UKONČENÝ PROJEKT

Logo projektu:

Logo projektu Už to vím, už se nezraním 

Finanční podpora projektu: finanční podpora projektu byla ukončena

 

Název projektu:

Prevence dětských úrazů "Už to vím, už se nezraním."

 

Projekt ˶ Už to vím, už se nezraním“ navázal na pilotní projekt, který byl realizován na SZŠ a VOŠZ v Ostravě v roce 2016.  Projekt byl realizován prostřednictvím finanční podpory MSK.

Cílem bylo zábavnou formou seznámit děti se situacemi, které mohou vést k poškození zdraví. Formou edukace se děti učily rozpoznávat nebezpečné situace v běžných denních činnostech a sportovních aktivitách. Projekt byl aplikován také jako edukační program dětí mateřských škol. Zde jsme se zaměřili především na prevenci termických poranění, které se statisticky významně podílejí na úrazovosti dětí a to především věkové kategorie 3-6 let. Na projektu se významně podíleli studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě, kteří v rámci edukačního dopoledne pomáhali plnit dětem jednotlivé úkoly na stanovištích.

Na základních školách byly pro děti připraveny úkoly na stanovištích zaměřených na bezpečné chování v přírodě a v domácnosti, vytvářely dopravní situace, které spolu se studenty vyhodnocovaly, učily se jak např. reagovat v případě požáru. Na konci dne byly děti odměněny reflexními přívěsky a sladkostmi. Během dne vytvářely svými kresbami plakát s tématikou edukačního dopoledne a ten si pak mohly vystavit na nástěnce ve svých třídách. V mateřských školách studenti předváděli dětem prostřednictvím pohádky již výše zmiňovaná rizika termických poranění. Také zde děti vytvářely svými kresbami plakát s tématikou edukačního dopoledne a rovněž byly odměněny omalovánkou a reflexními přívěsky.

V průběhu měsíce března byly zahájeny přípravy edukačních programů zaměřené především na zapojení nových studentů do realizace projektu, dále na přípravu kulis a kostýmů, které byly využity zejména při edukaci dětí mateřských škol. V období od dubna do listopadu roku 2017 jsme s projektem navštívili celkem šest základních škol, ve kterých jsme edukovali celkem 510 žáků, a pět mateřských škol, kde se programu zúčastnilo celkem 460 dětí.

Projet byl hodnocen kladně jednak ze strany dětí a také ze strany pedagogických pracovníků. Naše škola a studenti se budou dále podílet na edukaci dětí v prevenci úrazů a to např. v rámci Dne zdraví, který je na škole realizován každoročně již 15 let.

Tým: Mgr. Radka Dzubová, Mgr. Renata Křížová, PhDr. Pavlína Blahutová, Mgr. Soňa Bocková, Ph.D., studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Fotogalerie

 

 

Předchozí stránka: Myslím na své zdraví
Následující stránka: Už to vím, už se nezraním - fotogalerie