Zahraniční stáže 2014

 

logo EU Program celoživotního učení 

LEONARDO DA VINCI - ZAHRANIČNÍ STÁŽE STUDENTŮ SZŠ A VOŠZ OSTRAVA v roce 2014

Dvoutýdenní odborné stáže v Londýn

v projektu „Zahraniční stáže studentů SZŠ a VOŠZ Ostrava“,  programu Program celoživotního učení, Leonardo da Vinci – MOBILITY  číslo projektu CZ/13/LLP-LdV/IVT/134256.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na oblast počátečního odborného vzdělávání žáků 3. ročníků SZŠ oboru zdravotnický asistent a studentů 2. a 3. ročníků VOŠ oboru diplomovaná všeobecná sestra. V rámci projektu budou realizovány dvoutýdenní odborné stáže v Anglii - v Londýně, kterých se zúčastní 23 žáků a studentů naší školy a 1 pedagogický pracovník, jako doprovodná osoba.
Hlavním cílem projektu je rozšířit a inovovat odborné vzdělávání na naší škole, prostřednictvím této zahraniční zkušenosti. Realizací tohoto projektu bychom chtěli umožnit studentům porovnat systém ošetřovatelské péče ve Velké Británii se systémem v České republice. Neméně podstatným cílem je podpora jazykových kompetencí, možnost ověřit si znalosti a schopnosti komunikace v cizím jazyce a rozšíření slovní zásoby v oblasti odborné zdravotnické angličtiny.

Odborné praxe jsou součástí vzdělávacích programů výše uvedených oborů. Zahraniční odborné stáže budou plánovány na období, kdy ostatní studenti absolvují odbornou praxi na pracovištích v ČR. Po úspěšném skončení odborné stáže studenti získají Europass Mobility a stáž jim bude uznána v rámci povinné odborné praxe.

OBOR Diplomovaná všeobecná sestra, 8 studentek (1. běh stáží)

SZŠ a VOŠZ Ostrava získala grant Národní agentury pro evropské vzdělávací programy na tento projekt ve výši 40 tis. Euro.

logo NAEP

Předchozí stránka: Zahraniční stáže 2015
Následující stránka: Zajištění bezpečnosti žáků