Zahraniční stáže 2016/17

ERASMUS+

 

Název projektu: Work Experience in Europe

Obsah projeku: Dvou a třítýdenní zahraniční stáže žáků a studentů

Doba realizace projektu: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2017

logo Erasmus+

Popis projektu

Projekt  je zaměřen na oblast počátečního odborného vzdělávání žáků 3. ročníků střední zdravotnické školy oboru zdravotnický asistent, nutriční asistent a studentů 2. ročníků vyšší odborné školy oborů diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný nutriční terapeut. V rámci projektu jsou plánovány dvoutýdenní odborné stáže v Anglii, Španělsku a na Slovensku a 3týdenní stáže v Německu, kterých se postupně zúčastní 40 žáků a studentů školy během 2 let realizace projektu.

Odborné praxe jsou součástí vzdělávacích programů výše uvedených oborů. Do projektu jsou implementovány prvky systému ECVET. Zahraniční odborné stáže budou plánovány na období, kdy ostatní studenti absolvují odbornou praxi na pracovištích v ČR. Po úspěšném skončení odborné stáže studenti získají Europass Mobility a stáž jim bude uznána v rámci povinné odborné praxe.

Výstupem projektu bude odborný seminář pro studenty ostatních ročníků, zaměřený na konfrontaci zkušeností získaných na pracovištích v zahraničí a v ČR, resp. zvláštnosti a odlišnosti ošetřovatelské a nutriční péče v partnerských zemích. Účastníci mobilit zde přednesou závěry a výstupy projektu formou prezentací, doplněných o fotodokumentaci.

Plán stáží:

 • VOŠZ obor Diplomovaný nutriční terapeut, 4 studenti (LEDEN 2016) – Anglie, Londýn
 • VOŠZ obor Diplomovaná všeobecná sestra, 4 studenti (BŘEZEN 2016) – Španělsko, Granada
 • VOŠZ obor Diplomovaná všeobecná sestra, 4 studenti (BŘEZEN 2016) – Německo, Dresden
 • SZŠ obor Nutriční asistent, 8 žáků a 1 doprovodná osoba (ČERVEN 2016) – Španělsko, Granada
 • SZŠ obor Zdravotnický asistent, 8 žáků a 1 doprovodná osoba (ČERVEN 2016) – Anglie, Londýn
 • VOŠZ obor Diplomovaný nutriční terapeut, 4 studenti (LEDEN 2017) – Španělsko, Granada
 • VOŠZ obor Diplomovaná všeobecná sestra, 4 studenti (BŘEZEN 2017) – Anglie, Londýn
 • SZŠ obor Zdravotnický asistent, 6 žáků a 1 dopr. osoba (KVĚTEN 2017) – Anglie, Plymouth 
 • SZŠ obor Zdravotnický asistent, 6 žáků a 1 dopr. osoba (KVĚTEN 2017) – Slovensko, SZŠ Humenné

Co je studentům hrazeno z rozpočtu projektu?

 • kompletní pojištění;
 • doprava na místo výkonu stáže a zpět;
 • ubytování a strava (snídaně a večeře);
 • doprava v místě – z ubytování na pracoviště a zpět;
 • organizace odborné stáže na pracovišti.

Kritéria pro výběr účastníků

 • vyplněná přihláška + vypracovaný motivační dopis v českém a anglickém jazyce;
 • doporučení k účasti od třídního učitele/vedoucího studijní skupiny, učitele angličtiny a odborné praxe;
 • schopnost komunikace v angličtině;
 • komunikativnost, příjemné vystupování;
 • aktivní účast na školních akcích, zájem o obor;
 • absolvování motivačního pohovoru (pozvánku k pohovoru obdržíte na základě odevzdané přihlášky).

 

Koordinátor akce a autor projektu: Ing. Lada Čmielová, lada.cmielova@zdrav-ova.cz

logo EU Program celoživotního učení

Předchozí stránka: Zahraniční stáže 2017 - 2019
Následující stránka: foto - stáže 2016/17