Zahraniční stáže 2017 - 2019

ERASMUS+

 

Název projektu: Work Experience in Europe II

Obsah projeku: Dvoutýdenní zahraniční stáže žáků a studentů

Cílové destinace: Irsko, Velká Británie, Španělsko, Slovensko

Doba realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019

logo Erasmus+

Popis projektu

 

Projekt  je zaměřen na oblast počátečního odborného vzdělávání žáků 3. ročníků střední zdravotnické školy oboru zdravotnický asistent, nutriční asistent a studentů 2. ročníků vyšší odborné školy oborů diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent a diplomovaný nutriční terapeut.

Odborné praxe jsou součástí vzdělávacích programů výše uvedených oborů. Do projektu jsou implementovány prvky systému ECVET. Zahraniční odborné stáže budou plánovány na období, kdy ostatní studenti absolvují odbornou praxi na pracovištích v ČR. Po úspěšném skončení odborné stáže studenti získají Europass Mobility a stáž jim bude uznána v rámci povinné odborné praxe.

Výstupem projektu bude odborný seminář pro studenty ostatních ročníků, zaměřený na konfrontaci zkušeností získaných na pracovištích v zahraničí a v ČR, resp. zvláštnosti a odlišnosti ošetřovatelské a nutriční péče v partnerských zemích. Účastníci mobilit zde přednesou závěry a výstupy projektu formou prezentací, doplněných o fotodokumentaci.

Plán odborných stáží:

PROSINEC 2017 - Tellus College, Velká Británie

1. BĚH - Diplomovaná všeobecná sestra (2 studenti)
2. BĚH - Diplomovaný nutriční terapeut (2 studenti)
3. BĚH - Diplomovaný farmaceutický asistent (2 studenti) 

DUBEN 2018 - Universal Mobility SL, Španělsko

4. BĚH - Diplomovaná všeobecná sestra (2 studenti)
5. BĚH - Diplomovaný nutriční terapeut (2 studenti)
6. BĚH - Diplomovaný farmaceutický asistent (2 studenti)
7. BĚH - Diplomovaný zubní technik  (2 studenti) 

KVĚTEN/ČERVEN 2018

8. BĚH -  Zdravotnický asistent  - InternshipsIreland, Irsko (6 žáků + 1 učitelka)
9. BĚH -  Nutriční asistent - Universal Mobility SL, Španělsko (6 žáků + 1 učitelka) 

DUBEN/KVĚTEN 2019

10. BĚH - Zdravotnický asistent  - SZŠ Humenné, Slovensko (7 žáků + 1 učitelka)
11. BĚH - Nutriční asistent  - Tellus College, Velká Británie (5 žáků + 1 učitelka)
12. BĚH - Zdravotnický asistent - Tellus College, Velká Británie (5 žáků + 1 učitelka)

Co je studentům hrazeno z rozpočtu projektu?

 • kompletní pojištění;
 • doprava na místo výkonu stáže a zpět;
 • ubytování a strava (snídaně a večeře);
 • doprava v místě – z ubytování na pracoviště a zpět;
 • organizace odborné stáže na pracovišti.

Kritéria pro výběr účastníků

 • vyplněná přihláška + životopis anglickém jazyce;
 • doporučení k účasti od třídního učitele/vedoucího studijní skupiny, učitele angličtiny a odborné praxe;
 • schopnost komunikace v angličtině;
 • komunikativnost, příjemné vystupování;
 • aktivní účast na školních akcích, zájem o obor;
 • absolvování motivačního pohovoru (pozvánku k pohovoru obdržíte na základě odevzdané přihlášky).

 

Koordinátor akce a autor projektu: Ing. Lada Čmielová, lada.cmielova@zdrav-ova.cz

logo EU Program celoživotního učení

Předchozí stránka: Foto - stáže 2019-21
Následující stránka: Prevence termických úrazů