O lokomotivě Bětce

Místo konání:

  • Mateřská škola Erbenova 886/24, Ostrava-Vítkovice
  • Mateřská škola, Prokopa Velikého 37, Ostrava – Vítkovice

Datum: 16. 5. 2018

Vyučující: PhDr. Petra Borová, Mgr. Jana Staňurová                      

Počet dětí: 60

Edukační program spojený s pohádkou O Lokomotivě Bětce, byl zaměřen na nácvik správného dýchání u dětí předškolního věku. Pohádka byla předvedena interaktivní formou, děti byly vtaženy do děje a nacvičovaly formou hry dechové techniky. Správné dýchání je důležitou prevencí respiračních onemocnění u dětí v předškolním věku. Tato onemocnění v tomto věkovém období jsou velmi častá. Edukační program zdůrazňoval i zdravotní hledisko a děti byly edukovány o tom, jak se mají chovat při kašli a rýmě s ohledem na prevenci šíření respiračních infekcí. Edukační program se setkal s pozitivním ohlasem u dětí, které se velmi aktivně zapojovaly.

 

Předchozí stránka: O neposlušném Pepíkovi
Následující stránka: Zahraniční stáže 2019 - 2021