O neposlušném Pepíkovi

Místo konání:             

  • Mateřská škola Václavovice
MŠ Václavovice (5. 4. 2019)

Vyučující: PhDr. Petra Borová, Mgr. Jana Staňurová

Počet dětí: 70 

Edukační pohádka O neposlušném cyklistovi Pepíkovi byla zaměřena na prevenci úrazů v dětském věku. Neposlušný Pepík spadl z kola, neměl cyklistickou helmu, protože ji nerad nosil a musel s maminkou k lékaři. Všechna zranění byla ošetřena a děti měly možnost si vyzkoušet ošetření úrazů obvazovou technikou. Studentky dětem názorně předvedly způsoby ošetření ran a děti byly zajímavou formou vtaženy do ošetřovatelských aktivit. Edukační pohádka byla předvedena interaktivní formou, kdy děti odpovídaly na otázky, co si z pohádky zapamatovaly.

 

Předchozí stránka: O panu Plamínkovi
Následující stránka: O lokomotivě Bětce