Projektový den

 

V rámci projektu Zdraví do školek a škol za spolupráce s kroužkem první pomoci jsme se zapojili v měsíci březnu do akcí pořádaných ZŠ Kosmonautů v Ostravě, která organizovala svůj projektový den. V jeho průběhu jsme se zaměřili na zdravotní  problematiku, konkrétně pak na obvazování různých zranění. Tentokrát se úkolu zhostila třída ZA 1.B jejíž žákyně si secvičily pohádky, v níž dětem předváděly formou hry základy obvazové techniky a zásady péče o své zoubky. Děti byly rozděleny do menších skupinek, které poté rotovaly po samostatných pracovištích, kde jim naše žákyně názorně předváděly zásady správného ošetření drobných ran a zranění, které by mohly samy děti zvládnout ošetřit. Pohádku O zraněné Šmoulince  a Péče o zuby napsaly, secvičily a zrežírovaly žákyně Markéta Holínková a Karolína Seiplová se svými spolužačkami. Nejen ony si proto zaslouží mimořádnou pochvalu. Jedno mimořádné ocenění však již dostaly a byly jím nadšené děti a jejich rozzářená očička. Akci velmi pozitivně zhodnotily i učitelky základní školy a není proto divu, že jsme byli pozváni i k další spolupráci. Vystoupení bylo hlavně pro děti velmi přínosné, proto jsme ho zopakovali v měsíci červnu i na dalších školách.

Za naší školu na akci dohlížely Mgr.Markéta Bujnochová, Mgr. Karla Marková, Mgr. Marie Adámková a PhDr. Kamila Veselá.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Adámková

 

Ekonomika dětem - I děti umí počítat

Dne 18.3 v Ostravě na Základní škole Šalounova proběhla akce Ekonomické gramotnosti. Pět žáků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (Marie Sroková, Kristýna Tomčíková, Kristýna Neuwirthová, David Žamboch a Kateřina Vítková, třída ZA3B) v režii spolu s Mgr.  Marií Adámkovou a Mgr. Martinou Mokrou uspořádalo besedu pro žáky prvních tříd. Program se skládal ze dvou částí: Ekonomický příběh a poté hra na obchod. Pomocí příběhu byly dětem vysvětleny pojmy jako práce, peníze, volba, banka, mateřská dovolená, nutnost umění hospodařit, šetřit a jiné. Děti na děj reagovaly pěkně, zapojovaly se a na jejich tvářičkách bylo poznat, že se jim program opravdu líbí. Pokud si ale myslíte, že příběh byl hlavním hřebem programu, jste na omylu. Pravá zábava a více dětských úsměvů se objevilo v druhé části programu: Hra na obchod. V této sekci si každé dítě vylosovalo pár úkolů, za jejichž splnění dostalo „peníze“, za které si pak mohlo něco koupit v našem „obchodě“ plném nejen hraček, ale i řady užitečných věcí. Kdo by si kdy pomyslel, že zrovna pár ponožek dokáže dítěti vykouzlit úsměv na tváři?! Úspěšností této akce jsme byli velice milé překvapeni. Tento zážitek totiž pozitivně zasáhl nejen děti, ale i nás organizátory. Naše tvrdá práce se na výsledku silně podepsala. Jsme rádi, že se nám akce povedla, těšíme se na další úspěchy a hlavně na úsměvy dětí, které zažily něco nového a dosud nevídaného.

Autorka příspěvku: Marie Sroková, ZA3B -  organizátorka

Preventivní program pro děti v nemocnici

Pozitivní ohlas našich aktivit ve školkách dolehl i do nemocnic a tak se nám dostalo milého pozvání MUDr. Z. Spilkové a vrchní sestry Mgr. J. Sadibolové  z dětského oddělení Městské nemocnice Fifejdy. Žákyně byly požádány, zda by nemohly se svým pohádkovým programem potěšit nejmenší pacienty na oddělení a taková věc se prostě už jak z lidského, tak i profesního hlediska prostě neodmítá.

Pohádka O zraněné Šmoulince je ověřená a mezi všemi dětmi hrozně oblíbená. Malí diváci se okamžitě sami aktivně zapojují do děje a ani si neuvědomují, že touto formou přijímají tolik potřebné informace. Sami mají možnost poznat techniky obvazování, vidí a sami si i vyzkoušejí lepení náplasti, použití šátkového obvazu a podobně.

Účinkující žákyně měly před samotným vystoupením na oddělení trému, nevěděly, jaká bude reakce publika v nemocnici, vždyť dosud tuto pohádku předváděly jen dětem ve školkách a uznejme, že atmosféra v prostředí předškolních zařízeních je přeci jen jiná než v nemocnicích, kam se děti dostávají coby pacienti a zcela určitě na ně stresově působí. Ostych ale vůbec nebyl na místě, děti reagovaly spontánně a byla na nich vidět radost a dobrá nálada. Na závěr programu dostaly děti drobnou sladkou odměnu.  A naše žákyně? Ty si odnesly tu snad nejsladší odměnu v podobě rozzářených tvářiček malých pacientů, kterým přinesly potěšení a příjemné zážitky, na které budou určitě dlouho vzpomínat. Není proto divu, budou-li požádány o opakování podobné akce, že ji s radostí přijmou.

Tímto střípkem nešíří jen dobré jméno naší školy, ale samy v praxi poznávají atmosféru nemocnic, jiných kolektivů a práci lékařů a sester, s nimž snad budou v budoucnu spolupracovat.

Poděkování patří Zuzaně Kapustové, Karolíně Seiplové, Markétě Holínkově, Pavle Schenkové.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Adámková

 

Pohádky chodíme hrát do školek a škol již druhý rok

Byly jsme rády, když nás v prvním ročníku oslovila třídní učitelka Mgr. Marie Adámková, zda se nechceme zapojit do projektu „Zdraví do škol a školek“. Ani na chvíli jsme se svými spolužačkami neváhaly, i když jsme zprvu vůbec nevěděly, do čeho se hrneme. Ale pak jsme si řekly, proč ne když přece chceme ve zdravotnictví opravdu pomáhat a něco dokázat. Na první schůzce jsme se pak dozvěděly základní informace, a co tento projekt vlastně obnáší. Hned a s nadšením jsme začaly. Napsaly jsme pohádku „O zraněné Šmoulince“. Tu jsme s paní učitelkou Mgr. Karlou Markovou vyučování nacvičily. Velmi nás to bavilo a už jsme se těšily na návštěvu dětí v mateřských školkách. První akce se nám hned zdařila, i když jsme se trošku obávaly trémy a nevěděly, jak nás malí diváci a posluchači přijmou. Reakce dětí však byla nádherná. Překvapilo nás, jak moc děti zajímá první pomoc. Jak těžké pro nás bylo odpovědět na jejich všetečné otázky, když jsme samy toho ještě moc neuměly.

Myslíme si, že by děti mohly znát základní prvky první pomoci. Bylo vidět, že je to baví. Největší zážitek měly ze samotného obvazování. Ze všeho máme dobrý pocit a jsme rády, že můžeme i nadále chodit mezi děti.

Autorka příspěvku: M. Holínková – žákyně ZA2A

Předchozí stránka: Zdraví do školek a škol
Následující stránka: Školky - Pohádky odehrané