Maturita 2019/2020 - jarní zkušební období

Podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek, jejich formu a témata těchto zkoušek ve školním roce 2019/2020 takto:

Školní seznam literárních děl - ke stažení zde

Seznam školních témat z anglického jazyka - ke stažení zde

Seznam maturitních témat ve školním roce 2019/2020

obor: Asistent zubního technika

a) povinné zkoušky

b) nepovinné zkoušky

 • Cizí jazyk (právě tehdy, když žák nekoná zkoušku společné části maturitní zkoušky ze stejného cizího jazyka) AJ, NJ, RJústní zkouška
 • Somatologie a stomatologieústní zkouška

obor: Nutriční asistent

a) povinné zkoušky

b) nepovinné zkoušky

 • Cizí jazyk (právě tehdy, když žák nekoná zkoušku společné části maturitní zkoušky ze stejného cizího jazyka) AJ, NJ, RJ - ústní zkouška
 • Chemie - ústní zkouška

obor: Zdravotnické lyceum

a) povinné zkoušky

b) volitelné zkoušky

 • Fyzikaústní zkouška
 • Chemieústní zkouška
 • Psychologie (Obecná a sociální psychologie, Vývojová psychologie, Zdravotnická psychologie, Patopsychologie) - ústní zkouška

c) nepovinné zkoušky

 • Fyzika - ústní zkouška
 • Chemie - ústní zkouška
 • Psychologie (Obecná a sociální psychologie, Vývojová psychologie, Zdravotnická psychologie, Patopsychologie) - ústní zkouška

 obor: Zdravotnický asistent

a) povinné zkoušky

 • Ošetřovatelství ZA4A, ZA4Bústní zkouška 
 • Ošetřování nemocných ZA4A, ZA4Bpraktická zkouška

b) volitelné zkoušky

 • Psychologie a komunikace ZA4A, ZA4Bústní zkouška
 • Somatologie, Seminář ze somatologie ZA4A, ZA4Bústní zkouška

c) nepovinné zkoušky

 • Cizí jazyk (právě tehdy, když žák nekoná zkoušku společné části maturitní zkoušky ze stejného cizího jazyka) AJ, NJ, RJústní zkouška
 • Psychologie a komunikace ZA4A, ZA4B ústní zkouška
 • Somatologie, Seminář ze somatologie ZA4A, ZA4B - ústní zkouška

 

 

Předchozí stránka: Studijní oddělení SZŠ
Následující stránka: Studijní oddělení VOŠ