Maturita 2018/2019 - podzimní zkušební období

Termíny ústních zkoušek společné a profilové části

LY4 - 9. 9. 2019 od 8.00

ZA4A, LA4 - 9. 9. 2019 od 7:00

ZA4B, NA4 - 10. 9. 2019 od 7:30

 

Podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek, jejich formu a témata těchto zkoušek ve školním roce 2018/2019 takto:

Školní seznam literárních děl - ke stažení zde

Seznam školních témat z anglického jazyka - ke stažení zde

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

Laboratorní asistent

Nutriční asistent

Zdravotnické lyceum

 • Hodnocení maturitních prací s obhajobou - LY4
 • Hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky - LY4
 • Zkouška z odborných předmětů: Biologie, Somatologie - povinná zkouška

 • Maturitní práce s obhajobou - povinná zkouška

 • Fyzika - volitelná/nepovinná zkouška

 • Chemie - volitelná/nepovinná zkouška

 • Psychologie - volitelná/nepovinná zkouška 

Zdravotnický asistent

 • Hodnocení praktické maturitní zkoušky - ZA4A, ZA4B
 • Hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky - ZA4A, ZA4B
 • Ošetřovatelství (ZA4A, ZA4B) - povinná zkouška

 • Ošetřovatelství nemocných (ZA4A, ZA4B) - povinná zkouška

 • Psychologie a komunikace (ZA4A, ZA4B) - volitelná/nepovinná zkouška

 • Somatologie, Seminář ze somatologie (ZA4A, ZA4B) - volitelná/nepovinná zkouška

 • Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk) - nepovinná zkouška

 

Předchozí stránka: Studijní oddělení SZŠ
Následující stránka: Studijní oddělení VOŠ