Závěrečná zkouška

 obor vzdělání: Ošetřovatel

Termíny zkoušek závěrečné zkoušky:

písemná práce          1. června 2021

praktická zkouška      8. - 10. června 2021

Předchozí stránka: Maturita
Následující stránka: Studijní oddělení VOŠ