Asistent pedagoga

Michal Špok

Sídlo: 1. Máje 11, Ostrava-Mariánské Hory, budova B, kabinet č. B 022

Telefon: 595 693 631

Email: michal.spok@zdrav-ova.cz

Asistent pedagoga Michal Špok provádí asistenci ve třídě AZ4. Do této třídy byl v rámci inkluze zařazen neslyšící žák.

Asistent pedagoga

  • Zprostředkovává komunikaci neslyšícího žáka pomocí českého znakového jazyka jak s vyučujícími, tak se spolužáky
  • Asistuje při vyučování i při mimoškolních aktivitách třídy AZ4
  • Zajišťuje zápis probraného učiva pro neslyšícího žáka
  • Zajišťuje optimální podmínky v průběhu praktického vyučování pro neslyšícího žáka
  • Zajišťuje komunikaci s rodiči neslyšícího žáka

 

Předchozí stránka: Metodik prevence
Následující stránka: Den na zdravce