Kariérové poradenství

Mgr. Kateřina Matuszová

Sídlo: 1. Máje 11, Ostrava Mariánské Hory, budova B, kabinet č. B 206

Telefon: 595 693 655

Email: katerina.matuszova@zdrav-ova.cz

Konzultační hodiny
     Úterý: 10:50 – 11:30
     Čtvrtek: 10:50 – 11:30

  • Organizuje kariérové poradenství na střední škole i na VOŠ
  • Vytváří podmínky pro vzdělávání a školení pracovníků školy o karierovém poradenství
  • Realizuje individuální kariérové poradenství o možnostech studia po ukončení střední školy
  • Realizuje skupinové poradenství o možnosti volby kariérové dráhy po absolvování školy
  • Žákům SZŠ a studentům VOŠ ohroženým předčasným odchodem  ze studia poskytuje individuální kariérové poradenství
  • Ve spolupráci s odbornými učiteli poskytuje žákům orientaci o možnostech uplatnění prostřednictvím odborných exkurzí a besed s pracovníkem úřadu práce

 

Předchozí stránka: Školní psycholog
Následující stránka: Metodik prevence