Stanovení termínů absolutoria

 

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje řádné termíny absolutoria pro obor

  • Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě vzdělávání, a to ve dnech 27.1.2020, 28.1.2020, 29.1.2020, 30.1.2020 a 31.1.2020.


 

V Ostravě dne 10. prosince 2019

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

ředitelka školy

 

 

 

Předchozí stránka: Studijní oddělení VOŠ
Následující stránka: Školní poradenské pracoviště