Stanovení termínů absolutoria

 

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje náhradní termín absolutoria pro obor

  • Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, a to na den 16.9.2019.

Dále ředitelka školy stanovuje termín opravné zkoušky absolutoria pro obory

  • Diplomovaný farmaceutický asistent v kombinované formě vzdělávání, a to na den 11.9.2019,
  • Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, a to na den 16.9.2019,
  • Diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání, a to na den 16.9.2019.
     

 V Ostravě dne 9. července 2019

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

ředitelka školy

 

 

 

Předchozí stránka: Studijní oddělení VOŠ
Následující stránka: Školní poradenské pracoviště