Stanovení termínů absolutoria

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje řádné termíny absolutoria pro obory

 ·         Diplomovaná dentální hygienistka v kombinované formě vzdělávání, a to ve dnech 2.6.2020, 3.6.2020, 4.6.2020 a 5.6.2020,

 ·         Diplomovaný nutriční terapeut v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 15.6.2020 a 16.6.2020,

 ·         Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 15.6.2020, 16.6.2020, 17.6.2020 a 18.6.2020,

 ·         Diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 15.6.2020, 16.6.2020 a 17.6.2020,

 ·         Diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání, a to ve dnech 22.6.2020 a 23.6.2020.

 

Dále ředitelka školy stanovuje termín opravné zkoušky absolutoria pro obor

·         Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě vzdělávání, a to na den 18.6.2020.

  

V Ostravě dne 1. května 2020

  

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

ředitelka školy

Předchozí stránka: Studijní oddělení VOŠ
Následující stránka: Školní poradenské pracoviště