Stanovení termínů absolutoria

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje opravný termín absolutoria pro obory:

 ·         Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání, a to na den 14.9.2020,

 ·         Diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání, a to na den 14.9.2020.

 

V Ostravě dne 11. srpna 2020

  

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

ředitelka školy

Předchozí stránka: Studijní oddělení VOŠ
Následující stránka: Školní poradenské pracoviště