Studijní oddělení vyšší odborné školy

 

Bc. Hana Švidernochová

Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice

tel.: 595 693 549
e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz

Informace o platbě školného:

Výše školného činí 3 000,- Kč za školní rok.

(dle § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Student hradí školné ve 2 splátkách 1 500,- Kč za zimní období a 1 500,- Kč za letní období. Platbu je nutné uhradit do 15. 10. za zimní období a do 15. 2. za letní období. Platba školného bude probíhat bezhotovostním platebním stykem na účet školy.

 
Do platebního příkazu je nutné zadat tyto údaje:
 1. - číslo účtu: 71633761/0100       (IBAN: CZ72 0100 0000 0000 7163 3761)
 2. - variabilní symbol: tj. evidenční číslo studenta
 3. - konstantní symbol: 968
 4. - jméno a příjmení studenta/ky uveďte do zprávy pro příjemce

 

Jak postupovat při vydání stejnopisu vysvědčení o absolutoriu a diplomu absolventa vyšší odborné školy:

 1. Je nutné napsat písemnou žádost na adresu školy.
 2. Do žádosti uveďte důvod vydání stejnopisu.
 3. Dále uveďte: 
  • rok ukončení studia,
  • název studijního oboru,
  • na jaké jméno bylo vydáno vysvědčení,
  • datum narození žadatele.
 4. Uveďte také telefonický kontakt z důvodu možných nesrovnalostí při vyhledávání vysvědčení.
 5. Poplatek za vyhotovení stejnopisu činí 100 Kč/1ks. Při zaslání stejnopisů poštou je třeba zaplatit navíc doběrečné dle platných tarifů České pošty (cca 80 Kč).

 Informace o průkazech ISIC a čipech naleznete zde.

 

Předchozí stránka: Maturita
Následující stránka: Absolutoria