Také my slavíme 100. výročí vzniku Československé republiky

Během celého týdne poběží v hodinách občanské nauky, dějepisu a českého jazyka a literatury projekt Vyprávěj, kdy žáci zpracovávají formou prezentací, literárně nebo výtvarně příběhy vlastních rodin na pozadí uvedených dějinných událostí. Nejlepší práce pak budou veřejně vystaveny v prostorách školy. Projekt Vyprávěj poběží během celého školního roku tak, aby žáci mohli zachytit příběhy svých rodin až do současnosti. Projekt Vyprávěj tak v žácích upevňuje povědomí o velkých historických událostech a zároveň jsou emočně vtaženi do příběhů vlastních rodin a vidí, jak společensko-historické události ovlivnily životy jejich blízkých. 

Současně jsou žáci naší školy zapojeni do Kvízu (otázky k významným historickým milníkům naší republiky) – uveřejňován na klipartech ve vestibulu školy, na Instagramu, ve školním časopise. V září byly otázky směřovány k postavě sv. Václava, tento měsíc k datu 28.10.1918 (k založení Československa). Kvíz pro žáky bude ukončen v dubnu, vyhodnocení provádí vyučující OBN a DEJ, nejlepší žáci jsou ohodnoceni známkou.

Od počátku září do 19.10. žáci soutěžili v projektu Minulost v šifrách. Projekt je realizován v rámci hodin občanské nauky a dějepisu a zúčastnilo se ho téměř 20 týmů (70 žáků naší školy). Žáci v době od 17.9. do 19.10. luštili šifry, které je vedly na důležitá historická místa v Ostravě, přičemž zároveň pořizovali fotografie a videa, která byla průběžně zveřejňována na Instagramu naší školy. Vítězné týmy budou veřejně vyhlášeny a odměněny ředitelkou školy před zahájením filmového představení Hovory s TGM, kterým bude celý Tematický týden slavnostně ukončen.  Projektem Minulost v šifrách se snažíme docílit u žáků povědomí spojitosti historických událostí s konkrétním místem v našem regionu.

Celý Tematický týden pak bude slavnostně ukončen v pátek 26.10., kdy vysadíme na venkovním školním prostranství Lípu republiky za přítomnosti předsedů tříd a vedení školy. Po skončení výuky se pak přesuneme do kina LUNA, kde uctíme 100. výročí vzniku republiky státní hymnou a krátkým projevem. Následně budou vyhlášeny výsledky projektu Minulost v šifrách, vítězové budou odměněni. Filmem Hovory s T.G.M. pak důstojně oslavy 100. výročí založení Československé republiky ukončíme.

Ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava se naši žáci oborů zdravotnický asistent a praktická sestra v dobových zdravotnických uniformách zúčastní historického průvodu, který půjde z Vítězné ulice na Masarykovo náměstí a dále na Slezskoostravský hrad. Průvod je součástí oficiálních oslav v Ostravě. 

Sázíme lípu

Historický průvod

 


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost