Beseda se spisovatelkou

V pátek šestnáctého listopadu 2018, v den 208. výročí narození  Karla Hynka Máchy, proběhly na naší škole besedy se spisovatelkou Lydií Romanskou. Autorka využila tento významný mezník české poezie k tomu, aby připomněla svou vlastní básnickou sbírku Aniž tvůj že jsem,  která je inspirována Máchovým Májem.

Poté se žáci čtvrtých ročníků mohli zaposlouchat i do dalších veršů významné současné básnířky, prozaičky, překladatelky a organizátorky kulturního života. Dozvěděli se také mnoho zajímavého o soudobé poezii vůbec, o autorčiných inspiračních zdrojích  a prostor dostali také ti z posluchačů, kteří se dotazovali na různé kuriozity z života autorky.

Věříme, že  všichni účastníci prožili příjemné dopoledne nad moderní a kultivovanou básnickou tvorbou.

 

Zpracovala: Mgr. Petra Havlásková, Ph.D.

 


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost