Život dětem - poděkování studentům a zaměstnancům školy

Vážená paní magistro Tylšarová,

dovolte, abych Vám ze srdce poděkovala za Vaši  laskavou, dlouholetou pomoc a podporu, které si nesmírně vážím a bez které bychom my byli v pomoci vážně nemocným dětem bezmocní.  Nejen, že peníze získané sbírkou Srdíčkové dny jsou velmi potřebné a pro děti  nezbytné,  ale kromě této významné pomoci  nám pomáháte v šíření dobrého jména naší organizace a to je taky hodně důležité. Takže opravdu velký dík a moc prosím, zůstaňte nám věrní, jste naši důležití pomocníci.

S úctou a vírou v laskavost všech, kteří mají srdce tam, kde má být.                

MgA. Maria Křepelková
ředitelka
Život dětem, o.p.s.


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost