Beseda o dávných dobách

Jak žili staří Slované? V čem spočívala vyspělost Velkomoravské říše? Jak vznikla staroslověnština a hlaholice? To vše se dozvěděli studenti tříd NA1, LY1, AZ1 a PS1A  22. února, kdy do naší škol zavítal pan ing. František Valdštýn. Přestože byl vojákem z povolání, jeho celoživotním koníčkem byla historie, především počátky české státnosti. Vyprávěl studentům o Slovanech, o vzniku a vývoji Velké Moravy, o cyrilometodějské misi a ukázal jim i mnoho obrazového materiálu. Žáci si tak připomenuli nejen známá fakta, ale dozvěděli se i leccos zajímavého z dějin svého oboru, např. o výživě tehdejších obyvatel, o nemocech, stomatologických i chirurgických zákrocích a samozřejmě také o odívání a zvyklostech v tomto období.

V dalším týdnu (25. 2.) proběhla opět beseda s p.Valdštýnem, tentokrát pro žáky PS1B a PS1C. Téma bylo podobné, jen se přednášející více zaměřil na život ve slovanských hradiscích a na počátky slovanského léčitelství.

 Besedy zorganizovaly Mgr. Marie Adámková a Mgr. Jana Kubánková.

 


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost