Literární soutěž

V průběhu měsíce února se nadšenci slovesného umění účastnili již tradiční literární soutěže. Milovníci krásných veršů, dramatických příběhů a ironických vyjádření psali práce na libovolná témata v kategorii báseň, fejeton a povídka. Odborná porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury posuzovala celkem 50 příspěvků. Nejvíce zastoupena byla kategorie povídka (28 textů). Velmi pěkné práce byly vyhodnoceny a odměněny pěknými cenami.

Výsledky

 Kategorie báseň

 Vzhledem k nízké úrovni odevzdaných příspěvků nebyla oceněna žádná práce.

 Kategorie fejeton

1. místo: Gabriela Zábelová – Povinná školní/vojenská docházka, LA 4
2. místo: Kateřina Šípová - Jedna plus jedna, NA 3
3. místo: Eliška Gawlíková – Škola mého života, NA 3

 Kategorie povídka

1. místo: Sára Geffertová – O nalezení světla ve tmě, ZA 3A
2. místo: Monika Dvorská – Hra s myslí, LY 3
3. místo: Zuzana Kolísková – Moje jméno je Smrt, LY 3

Výherci obdrží zajímavé ceny hrazené SRPŠ a sponzory. Všem přispěvatelům děkujeme a výhercům srdečně blahopřejeme.

 Mgr. Pavlína Gavlíková a Mgr. Petra Havlásková, Ph.D.
organizátorky soutěže

 V Ostravě 12. března  2019


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost