Mezinárodní matematická soutěž „KLOKAN“

22. března 2019 proběhla i na naší škole mezinárodní matematická soutěž „KLOKAN“. Takže něco málo k její historii:

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. -3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Letos v kategorii JUNIOR soutěžilo 16 žáků, nejlepších výsledků dosáhli žáci prvního ročníku lycea – Jakub Křefký – 66 bodů, Jan Zemánek – 56 bodů a Jana Lelková 55 bodů. V loňském roce se v celé republice zúčastnilo soutěže v této kategorii celkem 15 233 žáků, s průměrným počtem bodů 39,93.

V kategorii STUDENT se soutěže zúčastnilo 16 žáků a zvítězili: Michal Křižák z LY3 – 44 bodů, Robin Holuša – 43 bodů a Sabina Rozmanitová získala 43 bodů. V loňském roce se v celé republice zúčastnilo soutěže v této kategorii celkem 7051 žáků s průměrným počtem 46,64 dosažených bodů.

Gratulujeme!

PS: chcete-li, můžete si to také zkusit www.matematickyklokan.net

Mgr. Jaromíra Zapletalová, Mgr. Eva Pazourková


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost