Edukace v komunitním centru ve Frýdku-Místku

Dne 18. 4. 2019 jsme uspořádaly v komunitním centru Frýdek-Místek, určeném pro setkávání a aktivity obyvatel sociálně vyloučené lokality, přednášku na téma ústní hygiena. Přednášky se účastnilo čtrnáct romských dětí ve věku od 5 do 14 let.

Nejdříve proběhla teoretická část přednesená formou výukové prezentace, kde se děti nejprve dozvěděly o základních anatomických pojmech týkajících se dutiny ústní. Byla jim vysvětlena tvorba a škodlivost zubního plaku na tvrdé a měkké zubní tkáně. Děti získaly informace o vzniku základních onemocnění dutiny ústní, jako je například zubní kaz a zánět dásní. Dále se dozvěděly o vlivu třech základních pilířů prevence vzniku těchto onemocnění, kterými jsou výživa, fluoridace a hygiena. Získání pozornosti takto aktivních dětí pro nás nebylo zcela jednoduché, proto jsme je zapojili již v této teoretické části, která probíhala spíše formou diskuze, přičemž znalosti dětí nás velice mile překvapily.

Praktická část byla zaměřena na instruktáž čištění chrupu zubním kartáčkem. Nejprve proběhla ukázka čištění na modelu chrupu a poté přímo v ústech dětí. Děti si čistily zuby za pomoci zubního kartáčku z balíčku, který od nás obdržely před zahájením praktického nácviku. Snad proto, že jsme se každá věnovala dvěma až třem dětem, se jejich pozornost zvýšila. Praktická část je bavila a všechny se správnou techniku čištění nakonec naučily. Na závěr děti dostaly diplom zdravého úsměvu. Návštěva komunitního centra pro nás byla zajímavou zkušeností, která nás v mnoha směrech obohatila.

Studentky 3. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost