Farmaceuti opět v Teva Czech Industries

V pátek 3. 5. 2019 se studentky 3. ročníku oboru Diplomovaný farmaceutický asistent zúčastnily již tradiční exkurze v opavském závodě farmaceutické firmy Teva Pharmaceutical  Industries. Tentokrát nám byla umožněna prohlídka divize PHARMA , kde se  právě vyráběly měkké želatinové tobolky s obsahem imunosupresiva cyklosporinu A. Vzhledem k tomu, že tato výroba probíhá v přísně kontrolovaném a hermeticky uzavřeném prostředí, byly i nám přiděleny speciální ochranné oděvy. Kromě jiného jsme byly svědky velmi pečlivé kontroly na všech úrovních-od výroby až po zabalení léku do sekundárního obalu a jeho expedici. Setkaly jsme se s vysokou mírou profesionality, která se následně odráží na kvalitě všech produktů, z nichž mnohé budou farmaceutičtí asistenti prodávat v lékárnách.

Paní Březovské a ostatním zaměstnancům, kteří se nám věnovali, patří velké poděkování za perfektní organizaci a odpovědi na všechny zvídavé otázky. 

Za obor DFA  Mgr. Tereza Zemánková


Návrat


Následující stránka: Úřední deska