Celostátní soutěž nutričních asistentů v odborných dovednostech

Dne 12. 6. 2019 se na SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, p. o. konala soutěž v odbornosti žáků druhých ročníků oboru nutriční asistent. Zúčastnily se týmy z Ostravy, Brna a Prahy, celkem soutěžilo šest dvojic. Úkolem bylo zpracovat jídelníček s obsahem luštěninových pokrmů dle zadání, vypracovat materiál o benefitech luštěnin, nanormovat receptury a připravit netradiční pokrmy z této v české populaci málo oblíbené potraviny. Téma bylo všem soutěžícím odtajněno až na místě. Kromě setkání se spolužáky z jiných škol a získání nových zkušeností se jedné z dvojic naší školy podařilo v soutěži zvítězit. Upřímně blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost