XXIII. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA – Studentská konference

Mottem letošního ročníku XXIII. Gerontologických dnů Ostrava, které se konaly 16.-17. října 2019, bylo "Zdraví a vitalita v seniorském věku”. Tato problematika ovládla jednání a diskuse odborníků ze zdravotní a sociální sféry. Kongres se konal pod záštitou Ing. Tomáše Macury MBA, primátora statutárního města Ostravy. Akce se konala v prostorách nové auly VŠB - TU Ostrava.

Již dvanáctým rokem naše škola organizovala na kongresu Studentskou konferenci, pro kterou jsme zvolili téma “O své rodiče a prarodiče se postaráme”. Konference proběhla ve dvou částech, v první části zazněla sdělení k tématu, své zkušenosti prezentovali i žáci i studenti naší školy. Druhá část proběhla formou panelové diskuse, kdy na dotazy žáků a studentů odpovídali odborníci z praxe. Mezi hosty byli zástupci Městské policie Ostrava, Ostravské univerzity, z katedry zdravotně-sociálůních studií, organizace Portavita, poskytovatel sociálního bydlení a Domov Alzheimer Darkov. Diskuse probíhala na předem stanovená témata, zaměřená na nejčastější choroby seniorů, prevenci trestných činů na seniorech, problematiku osamělých seniorů a výhody mezigeneračního soužití.

Účastníci konferenci hodnotili velmi pozitivně. Forma panelové diskuse se osvědčila, v budoucnu v této organizaci budeme pokračovat.

Mgr. Eva Zwyrtková
Organizátorka studentské konference


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost