Okénko do výuky předmětu Psychologie a komunikace - MUZIKOTERAPIE

Jedna z psychoterapeutických metod využívaných při psychických problémech či onemocněních, je muzikoterapie. Ukázku této psychoterapeutické metody  si pro své spolužačky, studentky druhého ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka, připravila Eliška Hřivňacká se sestrou Aničkou. Muzikoterapie je postavená na využití stimulačních prvků v podobě hry na djembe (africký buben), kdy se aktivně zapojily všechny studentky. Djembe se běžně využívá v „bubnovacích kruzích“. Hra učí vnímat své pocity, rozvíjet své cítění a koncentraci. Druhá polovina terapie se nesla v duchu relaxace, kdy Anička Hřivňacká hrála na irskou harfu, při jejichž libozvučných tónech studentky relaxovaly. Také si mohly vyzkoušet hudební vibromasáž přisednutím k harfě a nechat tak svou mysl odpočinout a vnímat jen vibrace.

PhDr. Petra Borová


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost