DEN STUDENTSTVA NA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE

Střední zdravotnická škola v Ostravě-Mariánských Horách zahájila oslavy 30-ti let svobody a demokracie v pátek 8. listopadu slavnostním koncertem Jana Kryla, bratra zemřelého Karla Kryla. Při vstupu do školy dostali žáci trikolóru, kterou nosili celý následující týden. V pátek pak zněly celou školou písně Karla Kryla, přičemž mnohé z nich zpívali žáci společně s jeho bratrem. Ten doplnil hudební složku poutavým a emočním vypravováním životního příběhu Karla Kryla, ikony boje za svobodu.

Celý týden od 11. do 15. listopadu byl tematicky zaměřen k uvedenému výročí. Výzdoba školy upozorňovala na významné osobnosti 17. listopadu, dobové noviny a komentáře postihovaly vypjatou atmosféru té doby. Připomenutí sametové revoluce vyvrcholilo ve středu 13. listopadu, kdy si žáci i vyučující připomněli nejen trikolórou význam 17. listopadu pro soudobé dějiny. Klasická výuka byla nahrazena projektovým dnem, ve kterém měla vedle edukace své místo i zábava. Celý den probíhaly v budově 1. Máje přednášky s pamětníky (panem L. Žídkem a paní E. Langrovou), filmové projekce tematicky zaměřené k tomuto významnému výročí, přičemž důraz byl kladen na roky 1939, 1969 a 1989. Workshopy s pracovními listy pro žáky, výstava vztahující se k uvedeným událostem, výstava postihující život v socialismu (od hraček po potřeby v domácnosti a tehdejší oblečení) i retro kostýmy vyučujících vtáhly do let nesvobody každého. Filmové projekce, besedy s pamětníky – bývalými politickými vězni, workshopy s názvy Co dokáže lež, Dobová očekávání, Největší přání, Cesta je cíl, Příběh Marty Kubišové byly doplněny kvízy a znalostními soutěžemi a vedly žáky k zamyšlení nad významem slova svoboda. Portréty jedinců odhodlaných nepoddat se totalitnímu režimu poukázaly na stálé hodnoty cti, vůle, morality, odpovědnosti k sobě i jiným. Zároveň se v besedách objevila i témata životního prostředí, která rezonují v současné mladé generaci velmi citlivě.

Oslavy výročí uzavřela účast žáků školy na projektu Svobodní lidé kraje Moravskoslezského – Sametový Revolver Ostrava!!!, kdy absolvovali filmové projekce a diskuzní fóra v oblasti Dolních Vítkovic.

Střední zdravotnická škola tak v minulých dnech ožila dobou minulou, aby tím oslavila to současné, tedy pluralitu názorů, možnosti, práva i povinnosti, které demokracie a svoboda přináší.


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost