Soutěž v odborných dovednostech žáků oboru Ošetřovatel

15. 11. 2019 proběhl na naší škole 1. ročník regionální soutěže odborných dovedností žáků oboru Ošetřovatel. Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme důležitost tohoto oboru a jeho nezastupitelnost při poskytování komplexní ošetřovatelské péče, rozhodli jsme se jako vůbec první zorganizovat tuto soutěž a tím rovněž přispět k zatraktivnění, širší popularizaci a zároveň i vyšší motivaci současných žáků oboru Ošetřovatel.

Do soutěže jsme pozvali týmy z zdravotnických škol, kde se tento obor studuje. Konkrétně se jednalo o žáky z Karviné, Opavy a Oder, který však na poslední chvíli, bohužel, odstoupil. Oslovili jsme i soukromou školu Ahol, která na naši výzvu nereagovala. Naše škola jako organizátor vyslala dva týmy složené z žáků 2. ročníku OS.

Samotná soutěž proběhla v odborných učebnách naší školy. Byla rozložena do dvou částí - teoretické a praktické, kde žáci předvedli konkrétní dovednosti. Obě disciplíny byly bodovány jak porotou složenou z vyučujících ze soutěžících škol, tak i významným a erudovaným odborníkem z praxe - sestrou roku ČR Lenkou Holubovou. Soutěžící, kterých bylo 12, pracovali ve dvoučlenných týmech a předvedli skutečně vysokou úroveň jak teoretických vědomostí, tak i samotné ošetřovatelské péče. Prokázali solidní odbornou úroveň a především v praktických disciplínách předvedli velmi kvalitní výkony. Jejich připravenosti a soustředěním byli porotci velice mile překvapeni, výkony všech soutěžících byly spravedlivě obodovány.

Jako nejlepší se nakonec ukázal tým Střední zdravotnické školy z Karviné, složený z žákyní Vanesy Firlové a Kristýny Ruszové. Je třeba objektivně uznat, že zvítězily skutečně ty nejlepší. Ale i druhé místo domácích, tedy žaček Střední zdravotnické školy Ostrava Nikol Vargové a Veroniky Vráblikové bylo krásné a zasloužené. Třetí příčku obsadil další tým z Karviné ve složení Jana Palovská a Aneta Lišková. Čtvrtá příčka patřila týmu ze Střední zdravotnické školy z Opavy. Bojovaly s maximálním nasazením, ale scházela ona pověstná kapička štěstí. Vítězové obdrželi nejen poháry, ale také hodnotné věcné ceny. Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list jako připomínku vůbec prvního ročníku soutěže žáků oboru Ošetřovatel. Poděkování si zaslouží celý organizátorský tým, který se postaral nejen o vynikající odborné zázemí, ale i kompletní servis a přípravu akce.

Dokázali jsme, že žáci studující obor Ošetřovatel, a to nejen na naší škole, jsou šikovní, pracovití, soutěživí a dokážou uplatnit své dovednosti v praxi. Poznali jsme, že vzájemné porovnávání se s konkurencí, dokáže žáky mobilizovat ke kvalitním výkonům, ale zároveň k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe.

Naše škola dokázala zrealizovat toto výjimečné setkání a tím se postarala o další významnou akci, která posílila její prestiž a spolupráci v oboru Ošetřovatel v rámci regionu.

Věřím, že první ročník se bude příští rok stejně úspěšně opakovat a stane s z něj pěkná tradice, která propojí naši vzájemnou spolupráci a posílí přenos kvalitních zkušeností v oboru Ošetřovatel.

Marie Adámková


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost