Odborná konference Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Dne 26. listopadu 2019 pořádala naše škola ve spolupráci s organizací OVAHELP – pomoc onkologickým pacientům odbornou konferenci Respektování lidské důstojnosti nemocného člověka – realita nebo utopie?

Podařilo se nám zajistit přednášející ze zdravotnických zařízení a institucí sociální péče, kteří formou kasuistik seznámili účastníky se svými zajímavými a mnohdy výjimečnými zkušenostmi ze své praxe. S cennými zkušenostmi účastníky obohatily samotné pacientky, které prošly a v současné době procházejí onkologickou léčbou. Ve svých sděleních vyprávěly o svých prožitcích a o svých zkušenostech, týkající respektování jejich lidské důstojnosti během léčby a hospitalizace, uvedly prohřešky v chování, zejména v komunikaci ze strany zdravotníků. Témata byla pestrá, organizace a odborný program této vzdělávací akce byl účastníky hodnocen velmi pozitivně, z ankety spokojenosti je zřejmý zájem o pokračování i jiných témat v dalších létech. Potěšila nás i účast mnoha lékařů.

Konference se konala v aule VOŠS, na ul. Zelená, zúčastnilo se ji 110 pracovníků lékařských a nelékařských profesí ze zdravotnické a sociální praxe a učitelé SZŠ a VOŠZ.

Mgr. Eva Zwyrtková
garant celoživotního vzdělávání na SZŠ a VOŠZ v Ostravě


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost