Školní kolo recitační soutěže

 

Soutěž se konala 5. 12. 2019 a zúčastnilo se jí 26 žáků z různých ročníků, organizátorkou byla Mgr. Jana Kubánková, v porotě spolu s ní pracovaly Mgr. Hana Cinařová a Mgr. Pavlína Gavlíková. 

Výsledky:

  1. místo :  Hana Gavlasová (LY1)
  2. místo:   Veronika Oudová (PS1B)
  3. místo :  Elen Hynečková (NA2)

Vítězové budou naši školu reprezentovat v regionální recitační soutěži středních zdravotnických škol v Opavě a v dalších mimoškolních recitačních soutěžích. 

Všem soutěžícím děkujeme za hezká vystoupení.


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost