Celokeramický systém VITA VM9

Ve dnech 9. 12. 2019 a 12. 12. 2019 proběhlo pro studenty 3. ročníku oboru Diplomovaný zubní technik odborné školení celokeramického systému VITA VM9 pod vedením zástupce firmy VITA a odborného školitele pana Čeňka Nerudy. Pan Neruda studentům demonstroval praktické zhotovení celokeramické korunky od výběru barvy, přes jednotlivé vrstvení hmot až k závěrečnému dohotovení a kontrolu barvy. Cílem bylo studenty seznámit se systémem materiálů VITA, aktivně se podílet na diskusi o této problematice a prohloubit si dosavadní znalosti a nové zkušenosti, které studenti využijí ve své budoucí profesi zubního technika.

Mgr. Lenka Žwaková


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost