Třetí ročník volejbalového turnaje organizovaný VOŠZ v Ostravě

Dne 4. 2. 2020 se konal již třetí ročník volejbalového turnaje organizovaný VOŠZ v Ostravě. Cílem naší akce bylo oddychnout si po náročném měsíci lednu a hlavně pobavit se. Turnaje se zúčastnil pouze obor Diplomovaná všeobecná sestra druhého a třetího ročníku studia. Třetí tým byl složen z vyučujících VOŠZ Ostrava. I přes malou účast se turnaj vydařil. Nálada byla výborná. První místo obsadily studentky třetího ročníku oboru DVS, na druhém místě se umístily vyučující a třetí místo obsadily studentky druhého ročníku. Na závěr, po vyhlášení výsledků vedoucí oboru DVS a DDS Mgr. Soňou Bockovou, Ph.D., jsme si všichni pochutnali na dortu pro vítěze.
Za organizační tým Mgr. Radka Dzubová, Mgr. Renata Křížová, Jan Hrončok – student oboru DVS, předseda Školské rady VOŠZ.


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost