I my pomáháme

Chceš pomáhat ve zdravotnictví a nevíš jak?

České zdravotnictví je v těchto dnech podrobeno těžké zkoušce. Lékaři i ošetřovatelský personál pracují v plném nasazení, aby ochránili každého z nás. Ocitají se v první linii a sami pracují v přímém ohrožení. V zemi se zvedla nebývalá vlna solidarity se zdravotníky, policisty, hasiči a jinými profesemi. V době koronaviru si musíme pomáhat….

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě – Vítkovicích připravuje své absolventy na profese, jejichž samotnou náplní je pomáhat druhým, pomáhat těm, kteří jsou nemocní, těm, kteří potřebují odbornou lékařskou pomoc, ale také vlídné slovo.

V době pandemie s obrovským nasazením pomáhají mnozí plnoletí žáci a žákyně SZŠ a studenti a studentky VOŠZ na základě vlastního osobního rozhodnutí v nemocnicích, tam, kde jsou potřeba. Svou pomoc nabízejí nezištně a obětavě se snaží ulehčit práci přetíženým zdravotníkům. I samotní odborní vyučující, jež své žáky a studenty k tomuto vysoce etickému principu vedou, nastoupili nejen do nemocnic v Ostravě (např. FNO, Vítkovická nemocnice a.s.), ale i do nemocnic ve Frýdku – Místku, Havířově a Karviné na pracoviště, kde je v současné době potřebují. Málokdo si uvědomuje, že žáci i studenti musí i za této situace plnit své studijní povinnosti a učit se, učitelé musí i po práci v nemocnici své žáky přes počítače vzdělávat.

Situace, v níž se učitelé i žáci ocitli, je skutečně nelehká. Distanční výuka je neuvěřitelně náročná a klade na žáky i učitele nové požadavky. Vyučující zdravotnické školy k tomuto nelehkému úkolu přistoupili jako k výzvě. Nejen, že žáky na vzdálenost učí, ale sami se vzdělávají, jak zefektivnit internetovou výuku. Zapojují se do různých webinářů a online kurzů, snaží se udělat výuku pro žáky zajímavou za zapojení zcela jiných metod a způsobů výuky. Práce je to časově náročná a vyčerpávající, což si rodičovská veřejnost začíná uvědomovat. Učitelé stráví u počítače nespočet hodin, jsou svým žákům aspoň takto nepřetržitě k dispozici s vědomím toho, že si musí všichni pomáhat – učitel, rodič i žák.

Navíc se učitelé i ostatní zaměstnanci školy zapojili i do šití roušek. Každý se snaží pomoci podle svých sil a možností. Někteří vyučující šijí doma a roušky pak přivážejí do školy, pracovnice úklidu a kuchyně pak šijí společně v prostorách školy. Na zdravotnické škole na ulici 1. máje se šijí roušky pro Charitu Ostrava, pro Městskou policii v Ostravě-Mariánských Horách, pro městský obvod Ostrava-Vítkovice a pro městský obvod Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky.

Na této škole se zvedla obrovská vlna sounáležitosti. Žáci a studenti jsou vedeni k zodpovědnosti a samostatnosti a všichni najednou na vlastní kůži pociťují, že pomoc druhým je může naplňovat.


Návrat

Předchozí stránka: Průkazy ISIC a čipy
Následující stránka: Humanitární činnost