Menu

Šablony I

Šablony SZŠ a VOŠZ Ostrava

Zkrácený název projektu: Šablony SZŠ a VOŠZ Ostrava
Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování:  Šablony pro SŠ a VOŠ I
Termín realizace: 01.09.2017 – 31.08.2019
Celková výše dotace: 2 345 812,00 Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, vzdělávání pedagogů v cizích jazycích, doučování žáků, zavádění metody CLIL do výuky, rozvoj spolupráce mezi školami, odbornými pracovišti a potencionálními zaměstnavateli absolventů školy, stáže pedagogů na odborných pracovištích.

 

loga EU a MŠMT