Menu

Přihláška - Colours of children

Pokyny pro platbu


Aktivní účast:    zdarma
Pasivní účast:    600Kč platbu je třeba uhradit nejpozději do 20.4.2024

Číslo účtu:                       71633761/0100
Variabilní symbol:          324530

Zpráva pro příjemce:     Jméno Příjmení (uveďte Vaše jméno a příjmení)

Pokud požadujete potvrzení o zaplacení, vyberte příslušnou volbu v přihlášce (potvrzení o zaplacení Vám bude předáno při prezenci před začátkem akce).

Vaše údaje slouží k registraci a k vystavení potvrzení o Vaši účasti na konferenci, které Vám bude po skončení akce zasláno na Vaši uvedenou emailovou adresu.

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Šipulová
e-mail: lenka.sipulova@zdrav-ova.cz

 

Přihláška na konferenci

* - povinné položky