Aktuality

21.01.2015
Zapsal: Marek Šimbera

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

vyhlašuje

výběrové řízení č. 1/CN/2015

č.j. SZSOs/41/2015

dne 21. 1. 2015

na uzavření smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru“ v budově 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory.

pro území: ČR

Nabídku lze podat nejpozději do 2. 2. 2015 do 12.00 hodin.

Podrobnosti zde

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
ředitelka školy

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Studenti vyšší odborné školy oboru vzdělání Diplomovaný farmaceutický asistent se mohou těšit na výuku ve zcela nové laboratoři v budově školy na ulici Jeremenkova 2, v Ostravě – Vítkovicích od 1. listopadu 2014.

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Připravujeme otevření nového oboru: Diplomovaná dentální hygienistka, kombinovaná forma vzdělávání. V současné době prochází obor akreditačním řízením.

V případě akreditace Ministerstva zdravotnictví včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zápisu do rejstříku škol a školských zařízení plánujeme otevřít obor pro školní rok 2015/2016.

Ve školním roce 2014/2015 probíhá již výuka oboru vzdělání Diplomovaná dentální hygienistka, denní forma vzdělávání.

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Zapojili jsme se do pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení právě do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Ověřování se uskuteční ve školním roce 2014/2015. Pilotní ověřování je vyhlášeno jako pokusné ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.