Aktuality

24.07.2015
Zapsal: Jitka Grimmová

vyhlašujeme

výběrové řízení č. 6/CN/2015

č.j. SZSOs/1713/2015

dne 24.7.2015

na uzavření smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce školní kuchyně“ (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) na ulici 1. máje 11, Ostrava – Mariánské Hory.

Bližší info zde

 

30.06.2015
Zapsal: Jitka Grimmová

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2015/2016

zde

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat až po doručení (vyzvednutí) rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí pro obory DNT-k a DZT budou odeslána dne 30. 6. 2015. Rozhodnutí o nepřijetí pro obory DVS, DFA, DNT-d budou odeslána 7. 7. 2015.

22.06.2015
Zapsal: Kamila Mazurová

Zveřejňujeme pro Vás plán odborných stáží v rámci projektu ERASMUS+.

Přihlášky a další informace naleznete na www.zdrav-ova.cz, odkaz Projekty – Zahraniční stáže 2016.
03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

Od školního roku 2014/2015 máme nově obor Diplomovaná dentální hygienistka v denní formě vzdělávání a pro školní rok 2015/2016 jsme tento obor otevřeli také v kombinované formě vzdělávání.

 

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Zapojili jsme se do pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení právě do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Ověřování se uskuteční ve školním roce 2014/2015. Pilotní ověřování je vyhlášeno jako pokusné ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.