Aktuality

25.05.2015
Zapsal: Jitka Grimmová

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

vyhlašuje
výběrové řízení č. 4/CN/2015
č.j. SZSOs/703/2015
dne . 25.5.2015

na uzavření smlouvy na realizaci stavby „Oprava stoupaček ZTI budova A“ na ulici Jeremenkova 2,Ostrava - Vítkovice

pro území: ČR

Nabídku lze podat nejpozději do 5.6.2015 do 12.00 hodin.

Bližší informace

07.04.2015
Zapsal: Marek Šimbera

První pomoc pro pedagogické pracovníky.

Cílem semináře je teoretické a praktické proškolení pedagogických pracovníků všech typů a stupňů škol v základních postupech poskytování laické první pomoci.

Termín konání: 5.6.2015 nebo 13.6.2015

Bližší informace

25.03.2015
Zapsal: Jitka Grimmová

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2015/2016.

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Pro následující školní rok otevíráme nově obor Diplomovaná dentální hygienistka v kombinované formě vzdělávání. Do konce března 2015 budou vyhlášena kritéria pro přijímací řízení.

 

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Zapojili jsme se do pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení právě do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Ověřování se uskuteční ve školním roce 2014/2015. Pilotní ověřování je vyhlášeno jako pokusné ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.