Aktuality

23.09.2016
Zapsal: Jitka Grimmová

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

vyhlašuje

výběrové řízení č. 10/CN/2016

č. j. SZSOs/03545/2016

dne 23. 9. 2016

 

na uzavření smlouvy na realizaci stavby „Výměna oken a dveří“ na ulici Fráni Šrámka 5, Ostrava-Mariánské Hory.

pro území: ČR

Nabídku lze podat nejpozději do 7. 10. 2016 do 12.00 hodin.

Podrobnosti

21.09.2016
Zapsal: Jitka Grimmová

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2016/2017

zde

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat až po doručení (vyzvednutí) rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána dne 21. 9. 2016.

02.09.2016
Zapsal: Kamila Mazurová

Dne 3.10.2016 proběhne náhradní a opravný termín absolutoria pro obory Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání a Diplomovaný farmaceutický asistent v denní a kombinované formě vzdělávání.

27.08.2016
Zapsal: Jitka Grimmová

Termíny výuky dálkového studia na střední škole pro třídy ZA1D a ZA5D

ZDE

Rozvrh hodin na 1. pololetí šk. roku 16/17: ZA1D, ZA5D

22.06.2015
Zapsal: Kamila Mazurová

Zveřejňujeme pro Vás plán odborných stáží v rámci projektu ERASMUS+.

Přihlášky a další informace naleznete na www.zdrav-ova.cz, odkaz Projekty – Zahraniční stáže 2016.