Aktuality

05.02.2016
Zapsal: Jitka Grimmová

Otevíráme ve školním roce 2016/2017 akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka.

Termín zahájení:      září 2016

Termín ukončení:    červen 2017

Podání přihlášek:    1. 3. 2016 - 31. 5. 2016

Bližší informace

 

27.01.2016
Zapsal: Jitka Grimmová

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2016/2017.

Bližší informace zde

19.01.2016
Zapsal: Marek Šimbera

Pro studijní obory:
Diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma vzdělávání)
Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma vzdělávání)

Předmět: Biologie

Podrobnosti zde

 

19.01.2016
Zapsal: Marek Šimbera

Odborná konference je zaměřena tak, aby zahrnovala celostní a především lidský pohled na práci zdravotnických pracovníků na odděleních různého typu. Zkušenosti z praxe, problematiku práce s klienty, ale i pozitivní stránky kontaktu s nemocným. Cílem je pomocí kazuistik ukázat, jaké rizikové situace v péči o klienta mohou nastat, jaká jsou možná řešení.

Možnost aktivní nebo pasivní účasti.

Termín konání: 28.4. 2016

Pordobnosti zde

19.01.2016
Zapsal: Marek Šimbera

Cílem semináře je teoretické a praktické proškolení pedagogických pracovníků všech typů a stupňů škol v základních postupech poskytování laické první pomoci.

Termín: 4.3.2016 (11:00 – 17:30 hod.) nebo 5.3.2016 (8:00 – 14:30 hod.)

Podrobnosti zde

19.01.2016
Zapsal: Marek Šimbera

Cílem kurzu je naučit účastníky práci se systémem MOODLE na takové úrovni, která zajistí, aby zvládli autorskou tvorbu e-learningových kurzů a jejich implementaci do stávající výuky.

Termín zahájení: 29. 2. 2016 v 15:30 hod

Podrobnosti zde

22.06.2015
Zapsal: Kamila Mazurová

Zveřejňujeme pro Vás plán odborných stáží v rámci projektu ERASMUS+.

Přihlášky a další informace naleznete na www.zdrav-ova.cz, odkaz Projekty – Zahraniční stáže 2016.
03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

Od školního roku 2014/2015 máme nově obor Diplomovaná dentální hygienistka v denní formě vzdělávání a pro školní rok 2015/2016 jsme tento obor otevřeli také v kombinované formě vzdělávání.