Aktuality

12.02.2015
Zapsal: Jitka Grimmová

Cílem odborného semináře je seznámit účastníky s doporučenými postupy při řešení vybraných výživových problémů u osob, které jsou v péči pobytových či terénních sociálních služeb. 

1. modul 7.4.2015

2. modul 21.4.2015

3. modul 5.5.2015

bližší informace zde

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Studenti vyšší odborné školy oboru vzdělání Diplomovaný farmaceutický asistent se mohou těšit na výuku ve zcela nové laboratoři v budově školy na ulici Jeremenkova 2, v Ostravě – Vítkovicích od 1. listopadu 2014.

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Pro následující školní rok otevíráme nově obor Diplomovaná dentální hygienistka v kombinované formě vzdělávání. Do konce března 2015 budou vyhlášena kritéria pro přijímací řízení.

 

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Zapojili jsme se do pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení právě do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Ověřování se uskuteční ve školním roce 2014/2015. Pilotní ověřování je vyhlášeno jako pokusné ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.