Aktuality

26.08.2015
Zapsal: Jitka Grimmová

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ pro obor Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma vzdělávání.

Bližší informace

21.08.2015
Zapsal: Kamila Mazurová

Pro velký úspěch znovu pořádáme odborný kurz určen pro absolventy vzdělávacích oborů -  kuchař, číšník, gastronomie, hotelnictví a turismus, nebo pracující v oboru na pozici kuchař, vedoucí školních jídelen, vedoucí stravovacích provozů sociálních zařízení a pro všechny zájemce o dietní stravování.

Bližši infomrmace zde.

21.08.2015
Zapsal: Jitka Grimmová

Opět otevíráme odborný seminář, který seznámí účastníky s doporučenými postupy při řešení vybraných výživových problémů u osob, které jsou v péči pobytových či terénních sociálních služeb.

  • 1. modul 24.09.2015
  • 2. modul 01.10.2015
  • 3. modul 08.10.2015

Bližší informace zde

 

 

17.08.2015
Zapsal: Jitka Grimmová

Výsledkové listiny přijatých uchazečů ke studiu na VOŠ po odvolání (autoremeduře)

zde

informace o zápisu

30.06.2015
Zapsal: Jitka Grimmová

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2015/2016

zde

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat až po doručení (vyzvednutí) rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí pro obory DNT-k a DZT budou odeslána dne 30. 6. 2015. Rozhodnutí o nepřijetí pro obory DVS, DFA, DNT-d budou odeslána 7. 7. 2015.

22.06.2015
Zapsal: Kamila Mazurová

Zveřejňujeme pro Vás plán odborných stáží v rámci projektu ERASMUS+.

Přihlášky a další informace naleznete na www.zdrav-ova.cz, odkaz Projekty – Zahraniční stáže 2016.
03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

Od školního roku 2014/2015 máme nově obor Diplomovaná dentální hygienistka v denní formě vzdělávání a pro školní rok 2015/2016 jsme tento obor otevřeli také v kombinované formě vzdělávání.

 

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Zapojili jsme se do pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení právě do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Ověřování se uskuteční ve školním roce 2014/2015. Pilotní ověřování je vyhlášeno jako pokusné ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.