Aktuality

05.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

Srdečně Vás zveme na 1. Den otevřených dveří letošního školního roku, který proběhne v sobotu 29.11.2014 od 8:00 do 13:00 na budově 1.máje 11 Ostrava-Mariánské Hory.

Podrobné informace o nabízených oborech na střední škole naleznete zde.

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Studenti vyšší odborné školy oboru vzdělání Diplomovaný farmaceutický asistent se mohou těšit na výuku ve zcela nové laboratoři v budově školy na ulici Jeremenkova 2, v Ostravě – Vítkovicích od 1. listopadu 2014.

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Připravujeme otevření nového oboru: Diplomovaná dentální hygienistka, kombinovaná forma vzdělávání. V současné době prochází obor akreditačním řízením.

V případě akreditace Ministerstva zdravotnictví včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zápisu do rejstříku škol a školských zařízení plánujeme otevřít obor pro školní rok 2015/2016.

Ve školním roce 2014/2015 probíhá již výuka oboru vzdělání Diplomovaná dentální hygienistka, denní forma vzdělávání.

03.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

 

Zapojili jsme se do pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení právě do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Ověřování se uskuteční ve školním roce 2014/2015. Pilotní ověřování je vyhlášeno jako pokusné ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.11.2014
Zapsal: Marek Šimbera

Pořádáme odborný seminář Péče o výživu klientů v sociálních službách. Nové termíny konání semináře - podzim, zima 2014. Ve stanovených termínech je seminář zařazen do celoživotního vzdělávání, bude tedy hodnocen kreditními body (za každý absolvovaný modul obdrží účastník 3 kreditní body, celkem lze získat 9 kreditních bodů).
Více informací k odbornému kurzu a přihláška zde.