Menu

Přijímací řízení na VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2022/2023

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

Zde najdete, které obory a v jakých formách se ve školním roce 2022/2023 otevírají.

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Kritéria přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení

Vzor přihlášky pro denní formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Vzor přihlášky pro kombinovanou formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

!!! Součástí přihlášky je nutný vytištěný a ověřený lékařský posudek:

pro obor Diplomovaná všeobecná sestra vytisknout zde (denní a kombinovaná forma)

pro obor Diplomovaná dětská sestra vytisknout zde (pouze denní forma)

pro obor Diplomovaná dentální hygienistka vytisknout zde (pouze denní forma)

pro obory Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný nutriční terapeut stačí ověřené Potvrzení lékaře přímo na přihlášce

Vzor čestného prohlášení pro uchazeče z Ukrajiny.

Termín odevzdání přihlášky: do 31. května 2022

Za přihlášku se u nás neplatí.

 

Pozn.: V případě, že jste neuspěli u maturitní zkoušky a nemůžete splnit kritérium doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení do 20.6.2022, pak sledujte naše webové stránky www.zdrav-ova.cz v letních mesících červenec - srpen 2022, kde v případě vyhlášení dalších kol budou zveřejněné veškeré informace a kritéria. 

 

Sledujte naše webové stránky pro případ, že by došlo k jakýmkoliv změnám.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo na tel. 595 693 549, 773 380 600.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Ve středu 6.4.2022 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.