Menu

Přijímací řízení na VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2023/2024

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2023/2024

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení

 

Podání přihlášky:

- KDY – do 31. 5. 2023 (včetně)

- KDE – studijní oddělení vyšší odborné školy, Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice

- JAK –   osobně na studijním oddělení vyšší odborné školy, Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice,

               nebo poštou na korespondenční adresu školy 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

Přihláška se podává jako jeden dokument. Doporučujeme ji vytisknout na jeden list (oboustranně). Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba ji neoddělitelně spojit (sešívačkou).                                                                                                     

!!!! Ke každé přihlášce a oboru je nutno doložit vyplněný lékařský posudek (viz vždy pod přihláškou) !!!!

 

Formuláře přihlášky a lékařského posudku:

Formulář přihlášky pro Diplomovanou všeobecnou sestru, denní formu – formát PDF 

Lékařský posudek pro Diplomovanou všeobecnou sestru, denní formu – formát PDF

 

Formulář přihlášky pro Diplomovanou dětskou sestru, denní formu – formát PDF 

Lékařský posudek pro Diplomovanou dětskou sestru, denní formu – formát PDF

 

Formulář přihlášky pro Diplomovanou dětskou sestru, kombinovanou formu – formát PDF

Lékařský posudek pro Diplomovanou dětskou sestru, kombinovanou formu – formát PDF

 

Formulář přihlášky pro Diplomovaného farmaceutického asistenta, denní formu – formát PDF

Lékařský posudek pro Diplomovaného farmaceutického asistenta, denní formu – formát PDF

 

Formulář přihlášky pro Diplomovaného zdravotního laboranta, denní formu – formát PDF

Lékařský posudek pro Diplomovaného zdravotního laboranta, denní formu – formát PDF

 

Formulář přihlášky pro Diplomovaného nutričního terapeuta, denní formu – formát PDF

Lékařský posudek pro Diplomovaného nutričního terapeuta, denní formu – formát PDF

 

Formulář přihlášky pro Diplomovaného zubního technika, denní formu – formát PDF

Lékařský posudek pro Diplomovaného zubního technika, denní formu – formát PDF

 

Formulář přihlášky pro Diplomovanou dentální hygienistku, kombinovanou formu – formát PDF

Lékařský posudek pro Diplomovanou dentální hygienistku, kombinovanou formu – formát PDF

 

!!! Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.

 

Časté otázky a odpovědi - přijímací řízení

 

Zde najdete, které obory a v jakých formách se ve školním roce 2023/2024 otevírají.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 26.11.2022 od 8:00 do 12:00 hodin. 

Ve středu 11.1.2023 od 14:00 do 18:00 hodin. 

Ve středu 12.4.2023 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.