Menu

Přijímací řízení na VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2024/2025

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Informace k přijímacímu řízení 
Kritéria hodnocení přijímacího řízení

Termín odevzdání přihlášky: nejpozději do 31. května 2024
a to buď osobně nebo poštou (detaily v informacích k přijímacímu řízení viz výše) 

Formulář přihlášky (přihláška se odevzdává jako jeden dokument oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)
denní forma.pdf
kombinovaná forma.pdf

POZOR !!! Součástí přihlášky je nutný vytištěný a lékařem potvrzený lékařský posudek:
pro obor Diplomovaná všeobecná sestra vytisknout zde
pro obor Diplomovaná dětská sestra vytisknout zde
pro obor Diplomovaná dentální hygienistka vytisknout zde
pro obor Diplomovaný zubní technik vytisknout zde
pro obor Diplomovaný farmaceutický asistent vytisknout zde 
pro obor Diplomovaný nutriční terapeut vytisknout zde

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování (tedy až po 31.5.2024) budou uchazečům zaslány další informace o přijímacím řízení. 

Sledujte naše webové stránky pro případ, že by došlo k jakýmkoliv změnám. 
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo na tel. 595 693 549, 773 380 600.

 

Časté otázky a odpovědi - přijímací řízení

 

Zde najdete, které obory a v jakých formách se ve školním roce 2024/2025 otevírají.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 25.11.2023 od 8:00 do 12:00 hodin. 

Ve středu 17.1.2024 od 14:00 do 18:00 hodin. 

Ve středu 10.4.2024 od 14:00 do 18:00 hodin.

Více informací ke dnům otevřených dveří.

 

Na vyšší škole se platí školné.