Menu

Přijímací řízení na VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2024/2025

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 bude vyhlášené v březnu 2024 (nejpozději do 31.3.2024) na našich webových stránkách.

Časté otázky a odpovědi - přijímací řízení

 

Zde najdete, které obory a v jakých formách se ve školním roce 2024/2025 otevírají.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 25.11.2023 od 8:00 do 12:00 hodin. 

Ve středu 17.1.2024 od 14:00 do 18:00 hodin. 

Ve středu 10.4.2024 od 14:00 do 18:00 hodin.

Více informací ke dnům otevřených dveří.

 

Na vyšší škole se platí školné.