Menu

Přijímací řízení na VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2023/2024

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

 

Informace a kritéria přijímacího řízení pro následující školní rok budou zveřejněna v březnu 2023 (nejpozději do 31.3.2023) na těchto stránkách. Přihlášky se pak podávájí od vyhlášení přijímacího řízení (cca od 31.3.2023) do 31.5.2023. 

 

Časté otázky a odpovědi - přijímací řízení

 

Zde najdete, které obory a v jakých formách se ve školním roce 2023/2024 otevírají.

 

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 26.11.2022 od 8:00 do 12:00 hodin. 

Ve středu 11.1.2023 od 14:00 do 18:00 hodin. 

Ve středu 12.4.2023 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.