Menu

Zdraví do školek a škol

Logo projektu:

 logo projektu Zdraví do školek a škol

Název projektu: Zdraví do školek a škol

Cíle projektu: Rozšíření zdravotně – preventivního povědomí dětí předškolního věku. Přiměřenou formou jsou dětem předávány základní informace týkající se chování při nemoci, úrazu, návštěvě lékaře, oblastí zdravé výživy, stolování a pohybových aktivit pro zdravý růst a vývoj dětí.

Výchozí oporou je projekt Strategie Společenství v oblasti péče o zdraví obyvatelstva a akční program "Zdraví pro všechny v 21. stol." (viz.projekt)

Kdo se podílí na realizaci projektu?

Jsou to samotní žáci a studenti SZŠ a VOŠZ Ostrava, kteří pod vedením učitelů a také vedeni vlastní iniciativou a invencí připraví edukační, tematicky zaměřený program. Osvědčenou metodikou realizace jsou pohádky.

Na koho je projekt zaměřen?

Projekt je směřován k dětem ve věku od 4 do 8 let spolupracujících školek a škol z regionu města Ostravy, především městské části Vítkovice a Mariánské Hory.

V letošním roce pravidelně spolupracujeme se Speciální školou a zařízením pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě a MŠ Městského obvodu Ostrava-Vítkovice.

 

Edukační programy

Prevence obezity a prevence šikany

  • pohádky O Čerhulce, O obézní Karkulce

Prevence intoxikace léky

  • pohádka Léky nejsou bonbónky

Prevence úrazů

  • pohádka O panu Plamínkovi
  • pohádka O neposlušném Pepíkovi

Prevence respiračních onemocnění

  • pohádka Lokomotiva Bětka

Realizované edukační programy

Informace

Koordinátoři projektu:

Mgr. Jana Staňurová
hlavní koordinátor
tel.: 595693525
jana.stanurova@zdrav-ova.cz

 

Hodnocení edukačních programů

TV v MŠ Ludgeřovice (čas ve videu 20:19)